Как законово ще се урежда етикетирането на планински продукти » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Как законово ще се урежда етикетирането на планински продукти

Акценти

  • За месните продукти, животните ще трябва да бъдат отглеждани в планински райони

БАБХ ще контролира употребата на термина „планиски продукт“.

Специална наредба ще урегулира етикетирането на планински продукти. Днес в Смолян се проведе среща между заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов и земеделски производители. На нея стана ясно, че за да се използва етикет за планински продукт ще бъде необходимо специално удостоверение. Освен него фермерите ще трябва да бъдат вписани в публичен регистър. Това е заложено в проекта на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, който влезе за обществено обсъждане.

Терминът за качество „планински продукт” ще се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, а също и за пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони. Понятието ще може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители. Те ще трябва да са регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

За месните продукти, животните ще трябва да бъдат отглеждани в планински райони. Най-малко последните 2/3 от живота си те ще трябва да са изкарали там.

Българската агенция по безопасност на храните ще има ангажимента да извършва контрол върху употребата на термина „планински продукт“. Той ще бъде упражняван на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

 

Сродни публикации