Как е по-добре да берем дините » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Как е по-добре да берем дините

Акценти

  • При механизираното прибиране на реколтата е необходимо след това да се извърши сортиране на продукцията

Прибирането на дините може да се извърши механично и ръчно.

Независимо от това какъв вид или сорт са плодовете, те никога не узряват едновременно. Понякога някои от тях изостават в развитието си, а с това и зреенето им се забавя. Механичното прибиране на продукцията не винаги е добро решени в такива ситуации. То може да доведе до загуби заради бране на плодове, които още не са узрели или са твърде малки.

Реколтирането на продукцията има своите особености, които е важно да бъдат взети под внимание.

Хубаво е преди бране дините да бъдат проверени. За целта може да се откъснат няколко. Така може да се прецени дали са достатъчно зрели или не. При срязване на плода освен цвета и зрелостта му, може да се види и определи и водното му съдържание.

По-трудоемко, но по-качествено е брането на дини на ръка. Така се избират тези от тях, които наистина за зрели, а останалите се оставят за още няколко дни, докато достигнат нужната зрялост.

По този начин се минимизират загубите и се прибира качествената продукция. Паралелно с това може да се извърши сортиране на плодовете и тези, който не са годни за консумация да се отделят още при самото бране.

Механизираното бране на дини има както плюсове, така и минуси. То е значително по-бързо, но не толкова качествено от гледна точка на подбор на продукцията. При механизираното прибиране на реколтата е необходимо след това да се извърши сортиране на продукцията. Така се отделят всички примеси и негодни за консумация плодове, сред които попадат и незрелите такива.

 

Сродни публикации