Как ДФЗ ще санкционира биологичните производители по Мярка 11 » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Как ДФЗ ще санкционира биологичните производители по Мярка 11

Съгласно Наредба № 4 от 2015 г. за Мярка 11 „Биологично земеделие“ когато ДФЗ установи неспазване на изискванията по мярката и разпоредбите за биологично производство на земеделските стопани се налага санкция или се отказва плащане.

Намаляването и отказването на плащанията се извършва по Методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите. Последната такава методика е от 2017 г. Тя е утвърдена от служебния тогава министър на земеделието, храните и горите – проф. д-р. Христо Бозуков. Според заповедта, с която е утвърдена методиката, тя се прилага за Кампания 2016 г. Можете да видите методиката и заповедта ТУК.

Въпросната методика остава в сила и за следващите години. С допълнителни заповеди остава непроменена и се прилага за кампании 2017 и 2018 г.

Според представена информация от Държавен Фонд „Земеделие“ не се наблюдава ръст в броя и вида на нарушенията от бенефициентите. Поради тази причина утвърдената методика не се изменя по същество и ще се прилага и за кампания 2019 г. За същото МЗХГ публикува и проект на заповед, която можете да видите ТУК.

Интересното в случая е, че според методиката при неспазване на изискванията за биологично производство, земеделските стопани се санкционират изцяло за направлението, при което е установено нарушението. Не се санкционира цялото стопанство. На практика обаче ДФЗ процедира по малко по-различен начин и често санкционира цялото стопанство, без значение в кое направление е извършено нарушение.

При намаляването и отказването на плащанията се наблюдава и друг проблем при земеделските стопани, санкционирани от контролиращите си лица с най-тежката мярка – 5.4. Освен, че в такива случаи ДФЗ не плаща нищо на стопаните, много от тях се оплакват, че не получават субсидията си по Мярка 11 и за следващата година. Така на практика ДФЗ санкционира биологичните производители по начин, който не съответства на утвърдената методика.

Как ще се изплащат субсидиите по Мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2019 предстои да разберем. Факт е обаче, че средствата са малко и въпреки многото обещания за допълнителен бюджет, все още няма допълнителни средства за подпомагане на бенефициентите по Мярка 11.

 

За автора

Сродни публикации