Как ДФЗ разпредели увеличението на бюджета » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Как ДФЗ разпредели увеличението на бюджета

Акценти

  • 1 848 073 лв. ще бъдат изплатени за имунопрофилактични мероприятия

Повече средства ще бъдат платени за профилактични дейности и унищожаване на мъртви животни

Повече средства ще бъдат разпределени чрез схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода от 01.07.2018 – 15.11.2018 г. Това беше решено от УС на ДФЗ. Увеличение на бюджета ще има и по схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“.

По първата от тях нарастването на паричните средства ще бъде в размер на 9 084 041 лева. Те ще бъдат насочени за компенсиране на животновъдите за разходваните средства, направени за гарантиране здравето на животните, недопускане разпространение на заразни болести в стадата и предотвратяване на зоонози.

Обезщетенията ще бъдат изплащани след представяне на обобщена информация от БАБХ за дейностите, които са извършени през посочения период.

Разпределяне на финансирането

Направленията, по които ще бъде разпределено финансирането са, както следва:

  • 1 848 073 лв. – за имунопрофилактични мероприятия;
  • 4 248 931 лв. – за Клинични изследвания;
  • 2 069 548 лв. – за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания;
  • 122 лв – за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни;
  • 216 693 лв. – за отразяване на данни по идентификация във ВетИС;
  • 81 671.49 лв. – за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от PBJI;
  • 619 002 лв. – за диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД).

След увеличението на бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2018 г. в частта „Държавни помощи“  общия размер се променя от 142 484 824 лв. на 147 484 824 лв. Разликата от 5 000 000 лв. беше одобрена от Министерски съвет. Увеличение на средствата ще има и по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Изменението е от 20 000 000 лв. на 24 288 346 лв.

Увеличават се и парите, който ще бъдат разпределени по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“. Тук ръста ще бъде в размер на 1, 5 млн. лв. Така общият финансов ресурс за 2018 г. ще нарасне от 12 000 000 лв. на 13 500 000 лв.

 

Сродни публикации