Как може да се оптимизира употребата на торове » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Как може да се оптимизира употребата на торове

Акценти

  • Функционалностите и услугите на тази обща платформа ще бъдат напълно персонализирани във
  • всяка от държавите-членки

Новият инструмент FaST ще улеснява значително работата на земеделските стопани

Като част от новите предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2027 г. се разработва и нов инструмент. С негова помощ земеделските стопани ще могат да управляват използването на продукти и торове в своите стопанства. Инструментът за устойчиво развитие на земеделските стопанства (FaST) е предложен в рамките на Добрите селскостопански и екологични условия (GAEC). Той има за цел да улесни устойчивото използване на торове за всички земеделски стопани в ЕС, като същевременно стимулира цифровизацията на селското стопанство.

Какво прави FaST?

FaST следва да допринесе за повишаване на конкурентоспособността, действията в областта на изменението на климата и грижите за околната среда.

С цел да бъде използван от фермерите и то безплатно, инструментът FaST автоматично ще предоставя информация за избраните парцели. В нея ще се включват и данни за културите, броя на животните във фермата и количеството произведен от тях оборски тор. Ще бъдат налични и допълнителни данни за почвата, близостта на защитени територии и законовите ограничения за използването на торове. Потребителят може да приема или редактира предоставената информация, достъпвайки до нея чрез мобилен телефон, компютър или таблет. Въз основа на данните  инструментът ще предлага план за управление на продуктите. Чрез него ще бъдат дадени препоръки за наторяване на земеделските култури за съответно стопанство.

Какви са ползите?

Ползите от употребата на инструмента са много. Ще се спомогне за опазването на околната среда, като се намалят количествата изтекли в подземните реки и води вещества. Ще е подобри и качеството на почвата. Ще се намалят емисиите на парникови газове. Благодарение на инструментът FaST ще се понижи и употребата на торове, когато има повишение на добивите от различните култури. Паралелно с това ще се увеличат приходите и ефективността на земеделските практики.

Земеделските стопани ще могат да опростят задачите си благодарение на FaST. Ще се понижи дублирането на внесените за административните органи данни. Ще се разшири и възможността за използването на допълнителни цифрови услуги, предоставяни от пазара или публичните администрации. Това ще спомогне за допълнително улесняване цифровизацията на управлението на ОСП.

Европейската комисия може да допринесе за проектирането на FaST и да осигури подкрепа за изискванията за съхранение и обработка на данни. Функционалностите и услугите на тази обща платформа ще бъдат напълно персонализирани във всяка държава от ЕС. Така ще е гарантира, че инструментът е адаптиран към местните условия, използва съществуващите знания и осигурява желаните икономически и екологични ползи.

 

Сродни публикации