Как да се защитим от трихинелоза » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Как да се защитим от трихинелоза

Акценти

  • В домашни условия прасетата също могат се заразят с Трихинелоза

Месото в търговската мрежа задължително трябва да бъде обозначено с маркировка, за да се гарантира годността му за консумация

По оперативни данни, за изминалата година и началото на тази, са регистрирани 139 положителни за трихинелоза проби. Те са били взети от диви свине. Най-много са изследваните животни в област Благоевград – 28. След това се нарежда обл. София с 21 и Сливен с 18. Наблюдава се тенденция на ръст в заболеваемостта. През 2017 г. констатираните случай на заболяването са били 112.

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) припомнят, че Трихинелозата (Trichinellosis) е паразитно заболяване. Тя протича тежко, а може да причини и смърт. С нея могат да се заразят както животни, така и хора. В световен мащаб болестта е сериозен здравен, ветеринарномедицински и стопански проблем. Неин основен източник и преносител е дивата свиня. Точно по тази причина една от мерките за превенция и защита е изследване на месото от диви прасета. Това е задължение на ловците, които след отстрел на животно трябва да изпратят материал за изследване. От БАБХ апелират за отговорно поведение от страна на всички, които имат желание или възнамеряват да консумират дивечово месо. Нека това се случва след излизане на резултатите от изследване за Трихинелоза.

Този призив беше отправен след регистрираните случа на зараза от началото на тази година. Тогава, група ловци заедно със семействата си, след консумация на дивечово месо, са се заразили с трихинелоза.Освет отва убитите животни се изследват и за Африканска чума по свинете. Пробите се изпращат в акредитирани лаборатории, тъй като останалите методи са ненадеждни

Изпращане на проби и проверка на резултатите от тях

Самата процедура по изпращане на взетите проби е без промяна. През 2018 г. беше унифициран начина за комлектоване на пробите. Това доведе до понижение на цената на изследването за Трихинелоза в лабораториите на БАБХ. Целта е да се засили надзора и върху АЧС, и да се облекчат финансово ловците. Взетите проби могат да бъдат изпратени до акредитираните лаборатории по куриер или да бъдат предадени лично. В сайта на БАБХ може да се проверят резултатите от изследването. За целта се използва номера от стикера на пробата.

Наложените мерки, които следва да се спазват при отстрел, методите за унищожаване на отпадни от лова продукти и предоставянето на проби за лабораторен контрол са здравни хигиенни норми. Те се прилагат във всички страни на Европейския съюз. Това е минимума от действия, които трябва да бъдат предприети за недопускане разпространението на заболяванията, опазване на човешкото здраве и популацията на животните.

Важно е да се отбележи, че в домашни условия прасетата също могат се заразят с Трихинелоза. От БАБХ съветват да се дават проби за изследване и в случаите, когато се колят домашни свине.

Как и от къде да избираме месото при покупка?

Месото, което се предлага в търговските обекти в страната, е преминало ветеринарномедицински контрол още в кланицата. Това е процедура, която се спазва както у нас, така и в останалите страни от ЕС. Върху трупното месо задължително се поставя здравна маркировка с форма на овал. Тя съдържа регистрационния номер на месодобивното предприятие. При опакованите меса, този знак се поставя на етикета. Точно той гарантира преминатата проверка.

Всяка покупка от нерегламентиран търговец или производител, включително и тези,  направени онлайн, крият своите рискове. Животинските продукти, обект на такава търговия може и да не са минали ветеринарни проверки. В тези случаи, поетият риск си е изцяло отговорност на купувача.

За осигуряване защита на потребителите, експертите на БАБХ извършват официален контрол на обектите за производство и дистрибуция на храни.

Потребителите могат да сигнализират за нарушения като подават сигнали в Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна, на горещия телефон 0700 122 99 и онлайн на сайта на БАБХ.

 

Сродни публикации