Как да изберем район за лозовите насаждения » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Как да изберем район за лозовите насаждения

Акценти

  • Лозовите сортове могат да се групират в зависимост от изискванията им към топлинния режим

Как да съчетаем природните дадености и изискванията на лозовите насаждения, за да ги отглеждаме успешно?

За постигането на успехи в лозарството е необходимо да се съблюдават и съчетават много фактори. Най-важният от тях е изборът на подходящо място за разположение на лозовите насаждения. Основно от това зависи тяхното развитие. За целта е необходимо да се определят подходящите макро-, мезо- и микрорайони, чиито условия за отглеждани на лозя подхождат на съответните сортове.

При избора на район от първостепенно значение е информираността относно климата и почвата. Те са основните фактори, които подпомагат или пречат на растежа, развитието и дълголетието на насаждения, на качеството и количеството на реколтата.

Всеки географски район се отличава по своите климатични фактори. Особеностите на релефа, наклона, изложението, преобладаващите ветрове, близките водни басейни са само част от условията, които могат да допринесат за богата и изобилна, висококачествена реколта или обратното.

Заедно с климата, почвите са другият основе фактор, който спомага или възпрепятства растежа и развитието на насажденията, добивите и качеството на реколтата.

Групиране на лозовите сортове

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации