Как да изберем място за пчелин » Съвети в земеделието

Как да изберем място за пчелин

При отглеждането на пчели има някои особености, които е добре да се спазват, за да се запази доброто им здраве. Изборът на място за разположение на кошерите е от съществена важност за целта. Необходимо е да се вземат под внимание следните особености:

  • За осигуряването на добри и продължителни добиви от пчелен мед и пчелни продукти е за предпочитане кошерите да се разполагат в райони с по-богата медоносна растителност. Така ще се даде възможност на пчелите да събират нектар и прашец за по-дълъг период през годината.
  • За предпочитане е мястото да бъде добре защитено от студени и силни ветрове. Не е разумно да се избират долища и тесни долини, за които са характерни неблагоприятни въздушни течения. Котловинните места през пролетта остават по-дълго студени, а през лятото там става много горещо. Това прави и тях неподходящи за разположение на пчелини. Не се ли съобразят тези особености на терена се увеличава рискът за пчелите. Те могат по-лесно да забавят своето развитие, да се изтощят сравнително бързо и да загинат. Ако кошерите са разположени в силно ветровити райони или местности пчелите не трябва да се използват за работа през целия ден.
  • Изключително подходящо е теренът, където ще бъдат разположени кошерите да бъде слънчев и сух. В районите с висока влажност и много сенчести места пчелите често страдат от различни заболявания. При такива условия се създава предпоставка и за скъсяване на деня им за работа. В ниските местности сутрин мъглите се вдигат късно, а вечер се стъмва по-рано. Там и температурите през по-дълги периоди от годината остават сравнително по-ниски, което също е неблагоприятно за пчелните семейства. Добре би било около кошерите все пак да има и сенчести места, за да не прегреят гнездата, да не се намали продуктивността им и най-вече да не започнат да се роят пчелите.
  • Друга важна особеност е релефът на терена. Той трябва да бъде равен или с лек наклон, да е на разстояние от големи водни площи и басейни. Важно е да е отдалечен от пътища с интензивно движение на транспортни средства, хора, машини, животни, да не е шумно и запрашено. За оцеляването на пчелните семейства е от огромно значение да са в тихи, безветрени райони, в близост до медоносна растителност. За да не загинат борейки се с въздушните течения е добре да нямат за преодоляване и разстояния над широки реки и големи водоеми. В противен случай силните ветрове могат лесно да уморят пчелите и те падайки във водата да загинат.
  • За благосъстоянието на пчелните семейства е добре кошерите им да са далеч от различни предприятия за производство и преработка на сладки изделия, химически вещества, депа и др. Отделените газове от комините на големите фабрики водят до отравяне на пчелите. Сладкарските цехове пък ги привличат и това е причина за увеличаване на смъртността им.
  • Изключително важно е да се знае какво е разположението и на другите пчелини в избрания район.

В случаите, когато избраният терен отговаря на повече от горепосочените препоръки, но е хълмист той трябва да бъде терасиран предварително. За целта терасите се правят с източно или югоизточно изложение и с ширина от около 2 метра.

При липса на естествена ветрозащита е необходимо да се изгради такава от медоносни дървета и храсти. Заедно с това, ако е необходимо в избрания район може да се засадят и допълнително дървета, за да се създаде сянка, която да пази пчелите през горещите, летни дни.

Поставянето на кошери в овощните градини е алтернатива, но и тя си има своите плюсове и минуси. За опазване на овошките стопаните често прибягват до използване на препарати за растителна защита. Проблемът е, че те могат да бъдат изключително опасни за здравето на пчелите.

При разположение на кошерите мястото трябва да е достатъчно голямо, за да  бъдат те на нужното разстояние един от друг. За пчелин от 50 кошера мястото не трябва да е под 1 дка. Важно е да бъде съобразено и пространството необходимо за поставянето на всички допълнителни съоръжения, като пчеларска постройка, обща водопойка за пчелите, контролен кошер върху везни и навес за него, восъкотопка и пр.

Когато бъде избран терен за разположение на кошерите е необходимо да бъдат отстранени пъновете на дърветата, ако има такива. След това той трябва да се подравни. Нужно е да се определи с точност, къде ще бъдат разположени кошерите и да се направят пътечки за движение до и между тях. Не на последно място по важност е и заграждането на избрания терен с ограда за защита на кошерите от хора и животни.

За облекчаване движението на младите пчели майки кошерите трябва да са така разположени, че след като бъдат оплодени те лесно да намерят отново семействата си. Така ще се предотврати кражба между пчелите. От направените наблюдения до момента е установено, че за целта най-подходящо е груповото разположение на кошерите. При шахматното пчелите често се губят и бъркат. По този начин те се дразнят и по-лесно разнасят болести помежду си.

Групово разположение на кошерите е, когато те се разпределят по групи от по 3-4 кошера. Всеки, от които е с вход насочен в различна посока, но ориентиран на изток или югоизток. Разстоянието между всяка група трябва да бъде поне 10 м. За по-лесно ориентиране на пчелите около всяка група се засаждат различни по вид храсти и дървета, а кошерите се боядисват в различен цвят – бял, жълт и син.

При поставяне на кошерите мястото предвидено за тях също трябва да бъде подравнено. На него се забиват 4 колчета, които да стърчат на 25-30 см над земята. Предните две от тях трябва да надстърчат с няколко сантиметра, за да се създаде лек наклон на кошера напред. Така той ще бъде предпазен от навлизането на вода по време на валежи от дъжд и ще се създаде възможност за опичане на въглеродния диоксид, образуван при дишане. Върху самите колчета могат да се поставят кошерите. Пред всеки от тях трябва да се направи площадка от около 1 кв.м. Тревата задължително се почиства, а след това мястото се посипва със ситен промит пясък.

 

Свързани новини