Как Гърция ще премине към цифровизация на земеделието » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Как Гърция ще премине към цифровизация на земеделието

Акценти

  • През 2016 г. Гърция внедри за пръв път своята национална цифрова стратегия 2016-2021 в тясно сътрудничество с Европейската комисия

Гърците спечелиха овациите за плана си за дигитализиране на селското стопанство

Очаква се скоро гръцкото правителство да представи националната си стратегия за цифровизация на селскостопанския сектор. През август, това лято изтече 8 годишния спасителен пакет за страната. В тази връзка правителството търси начини за стабилизиране на икономиката. Нужен й е стабилен тласък за растеж. Това съобщават от EURACTIV.

Според направеното проучване, ако страната подобри стандартизацията и бизнес операциите в сектора на хранително-вкусовата промишленост, допълнителната полза за икономиката ще бъде 12,2 милиарда евро. Така ще се създадат и 200 000 нови работни места.

Проектът „цифрова трансформация на гръцкото земеделие“ е първата национална инфраструктура за цифрово земеделие в Европа. Той е разработен от Министерството на цифровата политика, телекомуникациите и медиите в сътрудничество с Министерството на земеделието, базирано на прецизни земеделски технологии.

Според новия модел за предоставяне на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. държавите-членки на ЕС ще трябва да изработят свои собствени национални стратегии. Те ще трябва да бъдат съобразени с техните различни потребности. Така държавите-членки ще ръководят подкрепата и финансирането на иновациите и цифровизацията на селското стопанство.

В центъра на гръцката стратегия ще бъдат технологиите  Internet of things – IoT (Интернет на нещата), Space (Космос) и Big Data (Големи данни). Селскостопанската информация, събрана на платформата, ще бъде собственост на гръцката държава. Данните ще бъдат отворени за всички заинтересовани страни. Достъп до платформата и събраните данни ще имат както земеделските стопани, така и различни изследователски и академични центрове. Така ще се осигури основата за насърчаване на иновациите и създаване на нови приложения и софтуер в области като хранително-вкусовата промишленост и околната среда.

Как ще работи планът?

Проектът има за цел да покрие първоначално половината от обработваемата земя в Гърция. Това са около 15 милиона акра и 20 от най-изнесените култури в страната, включително памук, зърно, ориз, маслини, лозя и цитрусови плодове.

Платформата ще събира данни от съществуващите метеорологични станции на Националната метеорологична служба, спътниковите системи за наблюдение на Земята по програмата Коперник и от 6 500 наземни станции. Те ще бъдат инсталирани в 13-те региона на страната в три фази. Информацията ще бъде класифицирана в склад за данни в облачните инфраструктури, където ще бъде обработена. Така ще могат да бъдат предоставяни услуги, съобразени с нуждите на всеки производител.

Предвидено е земеделските стопани да получават чрез SMS, не непременно на смартфон, предупреждения за екстремни метеорологични събития. През втората година вече ще се персонализира информацията за напояването, торенето и растителната защита на културите.

Планирано е да се осигури достъп на земеделските производители до електронни приложения. Те ще им позволят да дигитализират данните за културите. Така ще знаят кога и колко вода е използвана, както и какво ще бъде времето и обема на валежите.

Правителството си е поставило за цел да ангажира академичната общност в усилията за цифровизация. Специално внимание се обръща на бъдещето на агрономите. По тази причина министерството на цифровите технологии подписа меморандум за разбирателство с Аграрния университет в Атина. Според него е предвидено обучение на агрономи в областта на новите технологии и по-специално на платформите за събиране и обработка на селскостопански данни.

Какви бяха отзивите за плана?

Гръцкия план за цифровизация на селскостопанския сектор срещна одобрение от различни страни. Според еврокомисаря Хоган дигитализирането на селското стопанство и прецизното земеделие носят огромен потенциал за подобряване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост на европейското селскостопанско производство. По този начин не само се добавят стойност, но се осигуряват и работни места в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Допълнителна информация за случилото се до момента

През 2016 г. Гърция внедри за пръв път своята национална цифрова стратегия 2016-2021 в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Националната цифрова стратегия служи като пътна карта за подпомагане на цифровото развитие на страната. Тя представя визия и конкретизира областите, които се нуждаят от намеса, където трябва да се фокусират усилията за подобряване, така че страната да може да се присъедини към европейската цифрова карта до 2021 г.

По-специално, Националната цифрова стратегия се съсредоточава върху седем области на интервенция със специфични приоритети във всяка област. Една от областите е „Насърчаване на производството на ИКТ (Информационни и комуникационни технологии ) с цел развитие на цифровата икономика и заетостта“. Проектът „Цифрова трансформация на гръцкото земеделие“ е един от приоритетите, заложени в тази област. Общият бюджет на проекта възлиза на 33,5 милиона евро.

Генералният секретариат по въпросите на цифровата политика отговаря за изготвянето на политики, проектирането и цялостната координация и мониторинга на изпълнението на инвестициите в ИКТ в Гърция. Секретариатът е създаден през 2016 г. и е част от Министерството на цифровата политика, телекомуникациите и медиите.

 

Сродни публикации