Как в Търновско ще намалят замърсяването на въздуха » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Как в Търновско ще намалят замърсяването на въздуха

Акценти

  • С помощта на съвременни филтри може да се намали количеството на фините прахови частици в атмосферния въздух

Домакинствата в общината ще получат безвъзмездна помощ за подмяна на стационарните инсталации за отопление на твърдо гориво

Използването на дърва за огрев си остава сред предпочитаните начини за отопление през зимния сезон. В малките населени места тази практика е изключително удобна. Дали ще се използват само дърва, въглища, пелети или комбинация от тях в просто въпрос на избор. Възрастните хора често прибягват именно до такъв начин на отопление на домовете си. За тях това е по-доброто решение от бюджетна гледна точка.

Тук обаче възниква проблемът с праховите частици отделяни по време на процеса на горене. Статическите данни сочат, че замърсяването на въздуха през зимните месеци е по-високо имено по тази причина. Старите котли и печки често отделят по-голям обем фини прахови частици (ФПЧ). Замърсяването на атмосферния въздух не се увеличава само в малките населени места. В цялата страна все още между 50 – 60 % от домакинствата използват твърдо гориво за отопление.

С оглед опазване на общественото здраве в Община Велико Търново са започнали експеримент за подобряване чистотата на атмосферния въздух. В жилищен дом към горивната инсталация е монтират съвременен електростатичен филтър за ФПЧ. Така е установено, че ефективността от употребата му превишава 95 %. Сама по себе си, инсталацията на филтъра е лесна. Той се поставя в горната част на комина без да оказва каквото и да било влияние на живеещите в дома.

Общината е взела решение да инвестира средства в предпроектно проучване на мерки за повишаване качеството на въздуха. Предвидено е да бъдат изпълнени следните дейности:

  • проучване нагласите на потребителите относно участието им в мерките за ограничаване на замърсяването с ФПЧ;
  • определяне на приоритетни жилищни райони, в които ще бъдат приложени съответните мерки.

Очаква се Община Велико Търново да получи безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Паричните средства ще бъдат използвани за актуализация на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Проекти за намаляване на замърсяването ще бъдат реализирани по Оперативна програма „Околна среда“. Така ще се осигури безвъзмездно финансиране за подмяна на стационарните индивидуални и многофамилни устройства за твърдо гориво в домакинствата. Планирано е на отоплителните системи да се поставят и филтри за намаляване на ФПЧ. За изпълнение на предвидените дейности са необходими активно гражданско участие и съдействие.

 

Сродни публикации