Как върви предсеитбената подготовка » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Как върви предсеитбената подготовка

Акценти

  • Към 25 октомври са обработени 11 667 739 дка, а дълбока оран е направена на 4 820 546 дка

Съществено изостава сеитбата на ръж тази година

Към края на миналия месец реколтираните площи с маслодаен слънчоглед са били 99,8 %. Това са данните от 25 октомври. Спрямо предходната година добивите не са били драстично по-високи. Отчетената разлика е в размер на 2,5 %. Средният добив тази година е с 12,7 % по-висок спрямо този от 2017 г.

Паралелно с реколтирането на слънчоглед се работи и за събирането на царевицата. Тази година обработените площи са с 1,9 % по-малко, но общото количество продукция е с 31,8 % повече спрямо отчетените стойности през 2017 г. Разликата в средния добив се равнява на 29,3 % в плюс за тазгодишната реколта.

За засяването на есенниците е извършена необходимата предсеитбена подготовка. В тази връзка към 25 октомври са обработени 11 667 739 дка. Дълбока оран е направена на 4 820 546 дка. Спрямо предходната година тези цифри са по-малки.

По-съществено забавяне има в засяването на площите с ръж и тритикале. С 25,5 % по-малко е засятата ръж, а с 9,2 % тритикалето. При ечемикът забавянето в процентно изражение се равнява на 6,2 %, а при маслодайната рапица на 4,8 %. С близки до миналогодишните темпове на работа се движи и сеитбата на пшеница. Едва с 0,6 % по-малко е количеството площи засети към 25.10.18 със зърнената култура.

 

Сродни публикации