Как вредим на биоразнообразието » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Как вредим на биоразнообразието

Акценти

  • От 7 745 породи животни, идентифицирани по света, 67% се считат за изложени на риск от изчезване

9 от културите отглеждани в световен мащаб съставляват 66 % от селскостопанската продукция

Организацията по прехрана и земеделие (FAO) алармира за тревожното състояние на биологичното разнообразие, от което зависи глобалната продоволствена сигурност. То често става жертва на земеделието и нашето хранене, но същевременно е важно и за двете. Ако погледнем към растениевъдството и животновъдството може да констатираме, че биологичното разнообразие е необходимо за развитието и на двете направления.

То предоставя редица екосистемни услуги

Специалистите от FAO обясняват, че именно биологичното разнообразие е важно за безопасността на храните, защото предоставя жизненоважни екосистемни услуги. То спомага за създаване и поддържане на здрави почви, опрашващи растения, контрол на вредителите, местообитание за дивите животни, които са в основата на храненето. Важно е да се отбележи, че биологичното разнообразие прави производствените системи по-устойчиви на стресови фактори. Сред тях попадат и измененията на климата.

Как биологичното разнообразие и селското стопанство си взаимодействат?

Биологичното разнообразие засяга консумацията на различните питомни и диви видове растения и животни.

Стандартизацията в селското стопанство води до спад в биоразнообразието. От 6 000 растения, които се използват за изхранване на населението, по-малко от 200 служат реално за това. Само 9 от тях формират 66 % от световната селскостопанска продукция. Тези култури са захарната тръстика, царевицата, ориза, пшеницата, картофите, соевите зърна, маслото от маслодайна палма и маниока.

Аналогична е ситуацията и при животновъдството. От 7 745 породи животни, идентифицирани по света, 67% се считат за изложени на риск от изчезване. Само 7% не са били под заплаха от изчезване.

Какво е влиянието върху добивите, лова и риболова?

Плашещи са цифрите, които засягат консумацията и броя на дивите видове растения, риби и бозайници в световен мащаб. Консумираните видове сред тях са общо 3 980. Установено е, че с 24% е намаляло разнообразието им. Любопитното е, че в 61% от случаите тези тенденциите не са ни известни. Най-засегнатите райони са Латинска Америка и Карибите, следвани от Азия и Африка.

Степента на заплаха за различните континенти варира. Например в Африка има прекомерна експлоатация, лов и бракониерство. В Европа и Централна Азия проблемът се корени в промените в използването на земята и интензивното селското стопанство. В Латинска Америка и Карибите заплаха създават прекомерната експлоатация, вредителите и инвазивните видове, докато в Азия проблемът е в обезлесяването.

 

Сродни публикации