Какъв е проблемът с обхвата на Натура 2000 » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Какъв е проблемът с обхвата на Натура 2000

Акценти

  • 34,8% от територията на България попадат в защитените зони

Какво ще ни донесе забавянето на промените в Закона за биологичното разнообразие?

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и промените в него отново създадоха опасност за страната ни. Очаква се ЕК да ни наложи наказателни процедури и сериозни глоби, ако не бъдат приети промените е текстовете. За това писа „Труд“, позовавайки се на свои източници в Брюксел.

Корекциите са необходими тъй като вече 12 години цари хаос във връзка с обхвата на Натура 2000. Границите на защитените зони в страната бяха очертани от коалиция „За да остане природа в България“.

Още преди повече от 10 дни в дневния ред на Министерския съвет бяха включени промените на ЗБР. Одобрението на текстовете беше отложено.

Преди години определянето на границите на Натура 2000 е извършено въз основа на прогнозни методи. Така 34,8% от територията на страната попадат в защитените зони. Съгласно европейската методология това трябва да се извърши въз основа на реални данни за разпространението на растителните и животинските видове. Необходимо е да бъдат извършени и теренни проучвания, снимки, GPS-точки, попълнени формуляри и тракове (запис на маршрутите, по които минават екипите). Всички тези данни следва да служат като неоспорими доказва за наличието на вида в съответната зона. Проблемът е, че именно тези изисквания и процедури не са спазени. Прогнозните методи, които са използвани се базират на предположения, къде би могъл да присъства растителния или животинския вид.

Европейска комисия - знамена

Според предложението на министъра на околната среда и водите Нено Димов дадена зона следва да бъде включена в Натура 2000 само въз основа на реални доказателства, че отговаря на изискванията на мрежата.

Споровете какво и как трябва да се направи продължават, а от „За да остане природа в България“ продължават да твърдят, че промените в ЗБР ще доведат до налагането на санкции и глоби. Все още те не са дали обяснение защо военното летище край Балчик, гробището на село Топола, хвостохранилището на голяма минна компания и около 700 000 терена на 1 200 000 частни собственици са включени в Натура 2000.

 

Сродни публикации