Какъв дивеч привлича чуждестранните ловци у нас » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Какъв дивеч привлича чуждестранните ловци у нас

Акценти

  • В ДЛС - Тервел предстои да бъде направено разселване на благородни елени

В няколко държавни ловни стопанства предстои разселване на дребен и едър дивеч

Предстои през тази година да бъдат разселени 500 броя фазани. Това ще се случи на територията на Държавно ловно стопанство – Балчик (ДЛС – Балчик). Животните вече са купени от ДЛС – Сеслав, а 200 са пуснати в района на Батово. Продължава доотглежането на останалите 300 птици. Към момента те са във фазанарията на стопанството, която се намира в с. Соколово. Очаква се при добри метеорологични условия и те да бъдат пуснати към края на месец февруари.

Ежегодна практика е в ДЛС – Балчик да се разселват между 500 и 1 000 фазана. Благодарение на това се наблюдава ръст в популацията на птиците, а паралелно с него нараства и интереса на ловците от Италия, Турция и България. Тенденцията показва, че броят на желаещите да ловуват в Балчик през последните пет години се е увеличил сериозно, за това потвърждават и от ловните дружинки в района.

Разселване, но на благородни елени предстои да бъде направено в ДЛС – Тервел. До края на тази седмица елените ще бъдат уловени в ДЛС – Паламара. След това ще бъдат поставени под карантина, а след изтичане на този период ще бъдат транспортирани до три стопанства в североизточната част на страната. Планирано е разселването да бъде извършено през февруари.

От ДЛС – Тервел са предприели тази практика и я изпълняват вече втора година. Тя има за цел да увеличи числеността на този вид дивеч и да подобри генофонда. През последните години на територията на стопанството са отстреляни уникални индивиди на благороден елен и елен лопатар. Това показва високото ниво на трофейно зрелите животни там.

Тази година 8 са младите лопатари, които са били разселени на територията на ДЛС – Тервел. Те са доставени от ДЛС – Студен кладенец. Разселени са и 20 броя диви зайци.

С тези практики трябва да се възстановят дивечовите запаси в териториите, където не са достигнати нормалните им нива.

 

Сродни публикации