Какво ще се случи с проверките на земеделските стопани по време на извънредното положение » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какво ще се случи с проверките на земеделските стопани по време на извънредното положение

Проверките на място по схемите и мерките, администрирани от ДФЗ и МЗХГ ще продължат да се извършват.

По този начин се гарантира подпомагането на земеделските производители. При извършването им ще бъдат спазени изискванията на здравните власти.

Ще има ли промяна в начина на извършване на плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните?

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) отложи извършването на плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните, и събирането на млечни проби, поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 в страната. Отложени са проверки, чието естество не влияе пряко върху работата и финансирането на стопанствата. Това позволява краткосрочното им изместване във времето. Проверките ще бъдат възобновени на по-късен етап, съобразен и с възможностите на стопаните.

Ще бъдат ли изпълнявани програмите за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните?

Без промяна е запазен контролът, неотменна част от безпрепятствената работа и финансиране на животновъдните обекти. Служителите на БАБХ, осъществяващи официален контрол върху здравеопазването на животните, продължават регулярно да извършват проверки за спазването на изискванията. Продължава и изпълнението по график на всички програми за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните, за да се гарантира безопасността на животински продукти. Осигурено е изпълнението на неотложни дейности, като ликвидиране на огнища на заболявания по животните.

Обучения за хуманно отношение към животните

На фона на пандемията от коронавирус в Европа и света, Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Световната ветеринарна асоциация (WVA) набелязаха специфични ветеринарни дейности от ключово значение за превенцията и управлението на болести, включително преносими между хората, а също и за гарантиране безопасността на храните за населението:

  • – националните и регионалните ветеринарни специалисти и инспекционни служби да могат да контролират целостта на общественото здраве;
  • – само здрави животни и техните странични продукти да се допускат в хранителните доставки, за да гарантират безопасността на храните за населението;
  • – успешно решаване на различните спешни и/или извънредни ситуации;
  • – да се поддържа изпълнението на различните предпазни мерки, като ваксинация срещу значими за общественото здраве заболявания или с икономическото въздействие;
  • – да продължават приоритетните научно-изследователски дейности.

При осъществяване на своята дейност ветеринарните специалисти носят отговорност да опазват своето здраве и това на хората, с които работят, както и здравето на своите пациенти. Следователно те са длъжни да осигуряват изпълнението на мерките за биосигурност, условията за това техният персонал да бъде защитен с необходимото оборудване, а също и стопаните да бъдат информирани за приложените предпазни мерки.

 

За автора

Сродни публикации