Какво ще се случи с директните плащания, ако се удължи срока за подаване на заявления » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Какво ще се случи с директните плащания, ако се удължи срока за подаване на заявления

На този етап МЗХГ не смята да удължи срока за подаване на документи по директните плащания за Кампания 2020.

ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019. Плащанията се извършват съгласно публикувания индикативен график. Всички обявени графици за прием остават в сила. Остават в сила и сроковете за Кампания 2020, съгласно Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

В случай, че бъде взето решение за удължаване на срока за подаване на заявления за директни плащания, земеделските стопани трябва да имат предвид, че това ще доведе до:

  • 1. Извършването на плащанията към земеделските стопани ще бъде забавено. Оторизацията на основното плащане по СЕПП не би могла да се осъществи през месец декември;
  • 2. Измества се срокът на задържане на животните, който стартира от първия ден след приключване на кампанията. Това от своя страна влияе върху доказването на реализираните животни;
  • 3. Измества се срокът за стартиране на Риск анализите по всички схеми и мерки от заявлението. Това от своя страна оказва влияние върху старта на проверките на място, както и тяхното приключване в срок, така че те да бъдат ползвани в последствие за своевременна оторизация на тези схеми и мерки;
  • 4. Измества се стартът на кръстосаните проверки. Резултатите от тях от една страна са основа за всички административни проверки по заявленията, а от друга и има срок ( 31.07.) за публикуване на справка за декларираните кадастрални имоти.
 

За автора

Сродни публикации