Какво ще бъде различното в земеделския регистър » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какво ще бъде различното в земеделския регистър

Акценти

 • От Таблица 2 ще бъде премахната колона 7, съдържаща информация относно намеренията на земеделците за следващата стопанска година

Налице е стремеж за осигуряване на административни облекчения за земеделските стопани

До 30 декември тази година ще продължи общественото обсъждане на проекта за промяна на Наредба № 3 от 1999 г. Тя засяга създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани.

Таблица 1

Според внесеното предложение предвидените промени имат за цел да актуализира нормативния акт. Едно от измененият засяга обхвата на Таблица 1 от Анкетния формуляр за използваната земеделска земя. Тук стремежът е да се разпечата нужната информация в съкратен вариант без да се промени нейната пълнота. Това означава, че ако тази корекция влезе в сила разпечатана, съкратената Таблица 1 ще отразява само общия брой и общата площ на вписаните имоти с правно основание. Остава обаче изискването в регистъра да се въведе пълния обем данни. Тук се има предвид предоставянето на конкретната информацията относно всички вписани имоти с правно основание.

Предвидено е при техническа възможност да се намали административната тежест на земеделските стопани. Като тук става въпрос за попълването на документите за регистрация/ пререгистрация/ актуализация. Стремежът е служебно да им бъде предоставяна информация за ползваните от тях имоти.

Таблица 2

За осигуряването на по-добра проследимост на производството на коноп сред другите фуражи са предвидени и промени в Таблица 2. Там ще бъде въведен нов код: „Коноп – семена за фураж“. Сега тази култура се записва от стопаните в позиция с код „Други фуражни“. В декларацията за фуражите тя попада отново в група „Други“. Предложените нововъведения се дължат на обнародваната в „Държавен вестник” бр. 25 от 2018 г.  Наредба № 1 от 2018 г. Тя засяга условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев.

Предвидено е и друго изменение в Таблица 2. От нея ще бъде премахната колона 7. Тя съдържа информация относно намеренията на земеделците за следващата стопанска година.

В изготвения доклад пише още, че с проекта се извършва и техническо прецизиране на препратка в Наредба № 2 от 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.).

Угари

Промяна ще бъде направена и при угарите, които вече ще влизат в отделен код „Угари“, а не в общия „Други (угари и други)“ както досега. Те са специфична категория земя, която се обработва, но не се използва за отглеждане на култури. Именно това я прави различна от другите категории, попадащи в общия код. Там се описват площите с други култури / производствени площи, неизброени в останалите кодове в таблица 2.

 

Сродни публикации

1 Коментар

 1. dineva_z
  dineva_z

  Здравейте,

  В Таблица 2 е включен нов код за отглеждане на коноп като фураж, въпреки че тази култура и досега може да се заяви в категория „Други фуражни култури“. В таблицата са предвидени кодове и за други неизброени култури, като например: „Други зеленчукови“, „Други овощни“, „Други технически“ и пр.
  В същото време култивираните гъби се заявяват с един код 3094, което на пръв поглед не представлява проблем за земеделските производите, които отглеждат гъби, различни от печурка и кладница. Проблемът идва при изчисляване на СПО, където има само два кода: 30941 за култивирани печурки и 30942 за култивирани кладници. Код за други видове култивирани гъби няма.
  Парадоксално е да си регистриран земеделски производител, а стопанството, което си изградил, да има СПО = 0, тъй като е включило в производствената си програма други различни от традиционните за страната видове култивирани гъби.

   

Коментарите са заключени.