Какво финансиране получиха винопроизводителите » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Какво финансиране получиха винопроизводителите

бяло вино

Акценти

 • През 2018 г. по 144 договора с бенефициенти от цялата страна са разпределени почти 23 млн. лв.

Хората търся подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Много от винопроизводителите в страната са изразили явен интерес към една от мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. Тук става въпрос за мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя”. Тя осигурява възможност на производителите да станат по-конкурентоспособни. Финансовата подкрепа е насочена към собственици, арендатори или наематели на насаждения, регистрирани като лозарски стопанства. От Изпълнителната агенция по лозата и виното хората трябва да получат Удостоверение за право на участие в мярката.

Според отчетените данни досега 11 бенефициента от Шуменска област са подали своите заявления за финансиране. На 9 от тях са изплатени общо над 1,630 млн. лв. Очаква се по последните 2 договора плащанията да бъдат направени до края на финансовата година. За тях средствата, който по прогноза трябва да бъдат разпределени са в размер на почти 369 000 лв.

Определеният бюджет по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 2014-2018 г. беше в размер на повече от 129, 469 млн. евро ( близо 253, 216 млн. лв.). През 2018 г. по 144 договора с бенефициенти от цялата страна са разпределени почти 23 млн. лв. За тази година бюджетът на мярката се равнява на 50, 708 млн. лв., а това формира усвояемост почти равна на 45%. Очаква се до 15 октомври 2018 г.  да бъдат преведени и последните плащания към бенефициентите.

Само за сравнение през 2017 година изплатените средства са били в размер на почти 43, 572 млн. лв. Бюджетът за предходната година е бил повече от над 50, 254 млн лв. При тези стойности усвояемостта е достигнала 86,70%. Сключените договори тогава са били 221, а в Шумен подаденото заявление за подпомагане е било само 1. Стойността на финансирането по него е била в размер на почти 127 000 лв.

Какво показват цифрите през годините

За 2016 г. цифрите са следните:

 • бюджет по мярката – почти 51 млн. лв;
 • изплатени средства – около 42 млн. лв;
 • усвояемост на финансовия ресурс – 82,09%;
 • направени плащания – по 199 договора;
 • област Шумен – 2 договора, с изплатени по тях повече от 197 000 лв.

За 2015 г. данните показват следното:

 • бюджет по мярката – над 50 млн. лв,
 • общ размер на средствата платени към бенефициентите от цялата страна – почти 39 млн. лв;
 • усвояемост на финансовия ресурс – 77,59%;
 • 121 направени плащания по заявления по сключени договори;
 • област Шумен – 1 сключен договор и 771 554 лв. изплатени по него.

евро банкноти върху календар

За 2014 г. цифрите са:

 • бюджет по мярката – почти 51,168 млн. лв;
 • изплатени средства – над 32,158 млн. лв;
 • сключени договори – 132;
 • усвояемост на финансовия ресурс – 62,85%;
 • област Шумен – 4 сключени договора и над 208 000 лв. изплатени по тях.

Финансиране за следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България ще бъде осигурено от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Периодът на продължителност на програмата ще бъде от 2019 до 2023 г.

 

 

Сродни публикации