Какво тревожи специалистите в ЕС по отношение на субсидиите по ОСП » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Какво тревожи специалистите в ЕС по отношение на субсидиите по ОСП

ОСП

Акценти

  • Комисията изказа притеснение относно смесването на финансови правила за Стълб 1 и Стълб 2

Заседание на работната група „Хоризонтални селскостопански въпроси – реформи на ОСП“ се проведе в Брюксел.

На него бяха обсъдени предложенията на председателството във връзка с новия модел на прилагане и примери от Комисията относно Годишните доклади за:

  • – качеството на изпълнението на изпълнението на стратегическите планове;
  • – редакция на разпоредбите относно секторните видове интервенции и определяне на единен процент или фиксирана сума за интервенциите, свързани с околната среда и климата, които трябва да бъдат включени в стратегическите планове по ОСП.

По първия въпрос, всички ДЧ счетоха за много полезна и информативна презентацията на Комисията.

Бяха зададени голям брой технически въпроси, свързани с:

  • – практическото отчитане на продуктите;
  • – резултатите;
  • – плащанията по интервенциите в стратегическия план.

Изказаха и притеснения относно смесването на финансови правила за Стълб 1 и Стълб 2.

По отношение на секторните интервенции, голяма част от ДЧ приветстваха възможността за въвеждане на опростени разходи в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Вино“, като считат за целесъобразно опростените разходи да могат да се прилагат също за останалите сектори. ДЧ поискаха допълнителни пояснения по предложените формулировки в различните разпоредби.

Във връзка с определянето на единен процент или фиксирана сума за интервенциите, посочени в стратегическите планове и насочени към постигане на екологичните цели на ОСП, ДЧ изказаха разнородни позиции. Считат обаче, че има добавена стойност в този подход, поради което е необходимо да се проведат допълнителни дискусии в бъдеще.

 

За автора

Сродни публикации