Какво спира развитието на кооперациите у нас » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Какво спира развитието на кооперациите у нас

Акценти

  • Обработваните от Националния съюз на земеделските кооперации площи са повече от 5 млн. дка.

Представителите на кооперациите у нас обсъждат предложения за нов закон.

Представители на кооперациите у нас недоволстват от законовата рамка, която според тях им създава проблеми. В страната земеделските кооперации са близо 900 на брой, а в тях членуват около 80 хил. души.

Обработваните от Националния съюз на земеделските кооперации площи са повече от 5 млн. дка. Те представляват 12-13% от обработваемите земи в страната, пише БНР.

Според Явор Гечев, който е председател на Националния съюз на земеделските кооперации, сега действащия закон е пречка за развитието на кооперациите. Той урегулира потребителските, търговските, земеделските, финансовите кооперации и още много други. Необходимо е да се обърне специално внимание на земеделските кооперации, защото сега те са по-скоро капиталови дружества.

земеделска земя

Към момента чрез договори се урежда взаимоотношенията между собствениците на земя и кооперацията. Независимо дали те членуват в нея или не, ако искат площите им да бъдат обработени, трябва да имат сключени договори. Според Гечев сега съгласно закона не могат да се прилагат на практика фермерските кооперации. Изключително трудно е и създаването на нова кооперация.

Обсъждат се нови и различни предложения относно текстовете в закона, които биха породили промени. Според едно от тях членовете на земеделските кооперации задължително ще трябва да са собственици на земя. Заложена е и възможността за създаване на фермерски кооперации. До края на година според Гечев ще се обсъжда новия закон, а след това ще се предложи и вариант за него.

 

Сродни публикации