Какво се случи на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Какво се случи на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство

Акценти

  • За изпълнението на плана за растителните протеини на ЕС са нужни инвестиции

Румънското председателство възнамерява да продължи работата по многогодишните планове за управление на рибарството

Вчера, на 28 януари, се проведе заседание на Съвета по земеделие и рибарство. Румънското председателство представи своите приоритети и програма. Нейната главна цел е да гарантира сближаването като общ европейски стремеж.

Основни приоритети на председателството в областта на селското стопанство ще бъде договарянето на законодателния пакет, свързан с реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), в контекста на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027. Сред останалите приоритети се нареждат биоикономиката, иновациите и селскостопанските изследвания, растителните протеини, здравето на растенията и животните.

Румънското председателство възнамерява да продължи работата по многогодишните планове за управление на рибарството, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) както и за външното измерение на общата политика в областта на рибарството.

ОСП има много голям принос за сближаването на селските райони и за запазване на жизнеността и конкурентоспособността на европейското селско стопанство. По тази причина е необходимо тя да бъде модерна и добре функционираща.

Беше проведен обмен на мнения относно новия модел на изпълнение, предложен в пакета за реформа на ОСП след 2020 г. Акцент беше поставен върху елементи като годишния краен срок, прогресивен подход към целите и възможните отклонения. Министрите обсъдиха земеделския резерв и финансовата дисциплина.

Съветът дискутира и разпоредбите, свързани с виното. Специално внимание беше обърнато на възможността за отваряне на пазара за нови сортове вино. Накрая, Комисията информира министрите и за зелената архитектура.

Беше съобщено още, че е предложено подходящо финансиране за развитието на селските райони в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

Какво е бъдещето на плана за растителни протеини в ЕС?

Според министъра на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Петре Дея, трябва да се предприемат конкретни действия относно изпълнението на плана за растителните протеини на ЕС. Растеж на сектора може да се постигне чрез вложение на инвестиции. Протеиновата продукция е изключително важна както за хората, така и за животните

Бяха предложено решение за икономически по изгоден начин за производство на протеини в ЕС, които е и по-добър от екологична гледна точка. Акцентирано беше върху практическите инструменти, потенциалните възможности, ролята на доброволно обвързаното с производството подпомагане.

 

Сродни публикации