Какво се случва с участниците по Училищните схеми » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Какво се случва с участниците по Училищните схеми

Акценти

  • Участието по схемите, от страна на училищата, може да бъде самостоятелно или чрез един или повече заявители

Всички правила за оценка на заявленията за кандидатстване са спазени, но отказите на участниците са налице

След като излязоха резултатите на одобрените кандидати по Училищните схеми за плодове и мляко, много от учебните заведения и доставчиците започнаха да негодуват.  Някои от тях вече са решили да се откажат от участието си. В тази връзка от Дф „Земеделие“  обясниха, че са се придържали изцяло към изискванията на Наредбата.

Периода за кандидатстване по схемите беше от 01 май – 06 август 2018 г. През това време Наредбата за прилагането и администрирането на Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти беше променена. Измененията засегнаха както учебните заведения, така и заявителите. Новите изисквания влязоха в сила на 20 юни тази година с Постановление на Министерски съвет № 101.

Според описаното в текста на чл. 13 на Наредбата, заявители по схемите могат да бъдат учебните заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, както и общините, на чиято територия се намират училищата. Доставчиците могат да бъдат производителите на плодове и зеленчуци. Освен тях такива могат да са и организации и групи на производители на плодове и зеленчуци. Те обаче трябва да са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Участието по схемите, от страна на училищата, може да бъде самостоятелно или чрез един или повече заявители. Задължително е спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за случаите, в които учебните заведения участват по схемите сами или чрез общините. Тогава процедурата по избор на доставчик се извършва съобразно разписаните регулации в ЗОП.

За доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти получилите одобрение заявления са 303 на брой. Като от тях 120 са за доставки на млечни продукти в 3 261 учебни заведения. За доставки на плодове и зеленчуци в 3 511 училища и детски градини са одобрени 183 заявления.

Предстои да бъдат разгледани и заявленията, за които все още се чака информация, която Фонда е поискал допълнително.

Всички заявители, които са били одобрени за участие по схемите трябва да подадат актуални графици с датите за изпълнение на доставките. Когато доставчиците са повече от един е нужно да изготвят и подадат съвместен график за изпълнение на поетите ангажименти.

 

Сродни публикации