Какво се случва с увредената дървесина » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какво се случва с увредената дървесина

Акценти

  • За същите тези три години, размера на усвоената повредена дървесна маса се равнява на 2 939 771 куб. м.

Много голям процент от инвентаризираната стояща маса е усвоена

Инвентаризирана дървесина

В Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) за три години, от март 2015 г до октомври 2018 г., са инвентаризирани 3 340 237 кум. м. стояща маса. Дървесината е пострадала от биотични и абиотични фактори. В област Смолян това количество е 1 202 572 куб. м. В тези цифри влизат и количествата дървесина, която е пострадала, но се намира в недостъпни басейни. Тук става въпрос за 124 114 куб. м. стояща маса на територията на ЮЦДП и 78 980 куб. м. в Смолянско. По данни на специалистите от ЮЦДП – Смолян добивът за трите години е в размер на 3 082 325 куб. м. Това са цели 96 % от цялото количество инвентаризирана дървесина. Макар да е пострадала, тя е била реално усвоима. В Смолянско добивът е бил в размер на 1 115 028 куб. м., което се равнява на 99 % . Предвидено е разликата до 100 % да бъдат дървата за огрев, които ще бъдат предназначени за употреба от населението.

Реално усвоена дървесина

За същите тези три години, размера на усвоената повредена дървесна маса се равнява на 2 939 771 куб. м. Това количество се равнява на 91 % от реално усвоимата пострадала дървесна маса за територията на цялото ЮЦДП. За Смолянско цифрите показват 1 015 322 куб. м., равни на 90 % реално усвоима пострадала дървесина.

Физическите лица са получили дървесина пострадала от абиотични и биотични фактори.  Разпределените количества по години са, както следва:

  • 2015 г. – ЮЦДП – 636 620 куб. м. стояща маса, Смолянска област – 250 022 куб. м.;
  • 2016 г. – ЮЦДП – 777 940 куб. м. стояща маса, Смолянска област – 243 477 куб. м.;
  • 2017 г. – ЮЦДП – 895 927 куб. м. стояща маса, Смолянска област – 290 054 куб. м.;
  • 10.2018 г. – ЮЦДП – 629 284 куб. м. стояща маса, Смолянска област – 231 769 куб. м.

Естествено възстановени площи

Стоящата дървесина, която е пострадала в резултата на ветровал и ветролом е около 110  хил. куб. м. Тя е разположена на площ от близо 700 хектара. По данни на специалистите от ЮЦДП, досега почти 74 % е усвоеното количество дървесина, която е пострадала. В Смолянско 85 % от площта, която се е освободила в резултат от снеголомите и корояда се е възобновила по естествен път. През изминалата година освободените площи са били в размер на общо 8 970 дка. За област Смолян са били 3 089 дка. Като при тях също се наблюдава добро естествено възстановяване. Актуализирани са програмите на горските стопанства за естествено възобновяване и отглеждане на подраста за периода от 2018 до 2022 г. Ежегодно в разсадниците на ЮЦДП се произвеждат 3,9 млн. фиданки за обезпечаване на горските стопанства.

 

Сродни публикации