Какво се случва с родните зеленчуци » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Какво се случва с родните зеленчуци

Акценти

  • За първото полугодие са внесени с 32 % повече сладък пипер

Успоредно с производството в страната внасяме и чужда продукция отвън

Според предварителните оценки и прогнози за 2018 г. производството на домати ще с понижи с близо 14 % до около 138 хил.т. Основна причина за това са неблагоприятните метеорологични условия, които тази година оказаха негативно влияние върху зеленчуците. Честите дъждове, градушки и последвалите високи температури създадоха подходящите условия за развитие на много болести по доматите. По прогнози на САПИ цените на дребно за септември трябваше да достигна 2,34 лв/кг. Това е с 27 % повече спрямо отчетените стойности за същия период през последните 5 години. Поскъпване беше отчетено както у нас, така и в други страни от Европа, засегнати от неблагоприятните климатични условия тази година.

За разлика от понижението на произведените количества домати, при краставиците се очаква тази година да бъде регистрирано повишение от около 8 %. То е на годишна база и се равнява на 59 хил.т. Цените на зеленчуците се запазват относително стабилни. Според очакванията за септември е трябвало да бъде отчетено намаление от 7 % спрямо данните за същия период през последните 4 години.

По предварителни оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) добивите на пипер през 2018 г. няма да се различават особено от количествата произведени през 2017 г. Прогнозите показват общ обем продукция около 55 хил.т. за тази година. Цените на дребно за зелен пипер през септември са се движили около 1,82 лв/кг. Това е с близо 50% повече спрямо месечните цени отчетени за периода 2013-2017 г.

Внос

През последните 2-3 години се е увеличило родното производство на домати, но заедно с него е нараснал и вносът им. Само през първите 6 месеца на годината са внесени 54,7 хил.т. Това е с 9% повече спрямо същият период на изминалата 2017 г. Очаква се импортът да се увеличи до около 73,5 хил.т. до края на тази година.

Не само доматите пристигат като продукт от други страни. Същото се случва и с пипера. За първото полугодие са внесени с 32 % повече сладък пипер. Това са 14,9 хил.т. сравнено на годишна база. Според прогнозите импортът до края на 2018 г.ще достигне поне 24,2 хил.т.

Идея по-нисък е ръста на внесените краставици за първите шест месеца на настоящата година. Той е в размер на 28%, което се равнява на 16 хил.т.

 

Сродни публикации