Какво се случва с пролетниците » Съвети в земеделието

юли 26, 2021

Какво се случва с пролетниците

Към 25 април 2019 се наблюдават различни изменения при пролетните култури. Промените са както към положителна, така и към отрицателна насока. Площите с картофи, царевица за зърно, слънчоглед (маслодаен и шарен), овес, силажна царевица и сорго са с от 9,6% до над седем пъти повече на годишна база, докато при останалите наблюдавани пролетни култури засега сеитбата/засаждането изостава, най-значително при пипера. До момента не са засети площи с лен и пъпеши.

 

Засети площи с пролетници към 25.04.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г.

26.04.2018

25.04.2019

Изменение на годишна база, %

маслодаен слънчоглед

4 878 911

6 242 188

27,9%

царевица за зърно

2 740 605

3 215 005

17,3%

пролетен ечемик

20 226

29 609

46,4%

овес

60 352

89 616

48,5%

фуражен грах

242 953

137 051

-43,6%

шарен слънчоглед

21 340

31 589

48,0%

царевица силажна

50 667

120 079

137,0%

соя

20 622

20 500

-0,6%

леща

29 010

10 154

-65,0%

ориз

6 200

3 900

-37,1%

фасул

13 432

2 194

-83,7%

картофи

47 324

51 873

9,6%

градински грах

26 617

11 221

-57,8%

домати

5 898

4 865

-17,5%

пипер

1 175

140

-88,1%

памук

5 580

1 300

-76,7%

дини

2 798

1 513

-45,9%

сорго

1 439

10 114

602,8%

лен

300

*

пъпеши

790

*

Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“, обработени от МЗХГ

* Няма данни

 

Сродни публикации