Какво се случва с посевите в страната » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Какво се случва с посевите в страната

Акценти

 • Към 28.03.2019 г. с маслодаен слънчоглед са засети вече 2 031 033 дка

Сеитбата на пролетниците тази година започна по-рано и се движи с по-бързи темпове.

Според метеорологичните прогнози за тази седмица в по-голямата част от страната ще преваляват дъждове. На това и се надяваха голяма част от земеделските стопани в страната. В Добричка област засушаването е причинило сериозни щети на посевите от пшеница. Данните сочат, че и близо 100 000 дка с рапица са компрометирани.

Все още никои от зърнопроизводителите не смее да прави прогнози за очакваните добиви. За съжаление до началото на тази седмица бяха подадени и заявления за пропаднали площи с пшеница. Предстои да видим какво ще се случи след очакваните дъждове.

По оперативни данни към края на месец март са намалели площите за реколтиране при пшеницата, ечемика, маслодайната рапица, ръжта и тритикалето. Цифрите са, както следва:

 • Пшеница – 11 206 641 дка за реколтиране – спад спрямо година по-рано с -1,5%;
 • Ечемик – 1 106 061 дка за реколтиране – спад спрямо година по-рано с -4,4%;
 • Маслодайна рапица – 1 640 459 дка за реколтиране – спад спрямо година по-рано с – 10,3%;
 • Ръж – 58 679 дка за реколтиране – спад спрямо година по-рано с – 14,4%;
 • Тритикале – 135 992 дка за реколтиране – спад спрямо година по-рано с – 23,0%.

Успоредно с тези данни се наблюдава сериозно увеличение на площите с есенници, които са подхранени с азотни торове и са третирани с хербициди.

Тази година сеитбата на пролетници продължава да се движи много бързо. Спрямо година по-рано в края на месеца март са засети:

 • маслодаен слънчоглед – 2 031 033 дка, които са с 23 353,0% повече;
 • царевица за зърно – 219 488 дка, които са с 4 289,8% повече;
 • пролетен ечемик – 20 036 дка, които са с 516,5% повече;
 • овес – 52 710 дка, които са с 383,4% повече;
 • фуражен грах – 103 000 дка, които са с 140,6% повече;
 • картофи – 23 095 дка, които са с 1160,6% повече;
 • фасул – 635 дка, които са с 1014,0% повече;
 • градински грах – 6 732 дка, които са с 683,7% повече;

Забавяне има само при лещата. Към 28.03.2019 засетите площи са били в размер на 6 223 дка, което е с 46,6% по-малко спрямо година по-рано.

 

Сродни публикации