Какво се случва с площите с есенни култури » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Какво се случва с площите с есенни култури

Акценти

 • С 1 111 754 дка повече са площите с пшеница, които тази година са третирани с хербициди

С 23% по-малко земи с тритикале ще бъдат реколтирани.

Към 11 април 2019 г. по-малко са площите с есенни култури, които са за реколтиране. Спадът им спрямо миналата година се движи в диапазона от 1,2% до 23% . Доста сериозно са намалели площите заети с маслодайна рапица, ръж и тритикале. При пшеницата и ечемика ситуацията е малко по-добра.

Цифрите за отделните култури са:

 • пшеница – намаление с 1,2%;
 • ечемик – спад с 4,5%;
 • маслодайна рапица – намаление с 15,8%;
 • ръж – понижение с 14,6%;
 • тритикале – спад с 23,0%.

Сравнявайки година по-рано сега площите подхранвани с азотни торове и третирани с хербициди са повече.

Данните в детайли са, както следва:

 • пшеница – 231 517 дка повече са третирани с азотни торове, а 1 111 754 дка повече са обработени с хербициди;
 • ечемик – 24 025 дка повече са третирани с азотни торове, а 138 322 дка – с хербициди;
 • маслодайна рапица – със 174 207 дка по-малко са площите третирани с азотни торове, а със 117 706 дка повече са обработените с хербициди;
 • ръж – с 5 207 дка по-малко са площите третирани с азотни торове, а с 1 920 дка повече са третирани с хербициди;
 • тритикале – с 22 746 дка по-малко са третирани с азотни торове, а с 3 946 дка по-малко са третираните с хербициди.
 

Сродни публикации