Какво се случва със зелените площи в градовете » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Какво се случва със зелените площи в градовете

Акценти

  • Нужно е да бъдат привлечени всички заинтересовани страни да участват в процесите на разработване и прилагане на екологични политики

Оплакваме се от мръсния въздух в градовете, но май не правим нужното, за да го променим

Зелените пояси около градовете са от съществено значение за повишаване качеството на околната среда. Градското земеделие може да допринесе както за съхраняване на биоразнообразието, така и за формирането на такъв вид пояси около градовете. Това стана ясно на проведената конференция  „Зелени градове за устойчива Европа“.

В резултат на урбанизацията се застрояват голяма част обработваеми площи край градовете. С увеличаване на населението расте и консумацията на ресурсите. Към момента много добро решение на този проблем се явяват фермерските пазари. Те са вид връзка между производителите в аграрните зони и потребителите в града.

Нужно е да бъдат привлечени всички заинтересовани страни да участват в процесите на разработване и прилагане на екологични политики. По този начин ще може да се подобри качеството на въздуха, почвите и водите. Ще се ограничи замърсяването на градската среда. Много от големите градове в България, разполагат с голям природен капитал, който все повече се развива и превръща в конкурентно предимство по отношение на зелената икономика. С помощта на подходящите стратегии и планиране градовете ни биха могли да се превърнат в едни от зелените градове на Европа.

 

Сродни публикации