Какво се случва на пазарите за зърнени и маслодайни култури » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Какво се случва на пазарите за зърнени и маслодайни култури

Акценти

  • Оценките показват, че близо 1,2 млн.т слънчогледово семе ще бъде преработено за добив на олио

Въпрос на време е да разберем дали ще има нови ценови върхове през следващата година

Тази година стартира силно за пшеницата и ечемика. Цените им бяха най-високите за периода от 2012 г. насам. През 2006 г. ситуацията беше много близка. Тогава световната реколта беше по-слаба, търсенето и икономическия растеж бяха доста силни, а средногодишните цени изключително добри. Експерти прогнозират, че ако тази тенденция се запази, то през следващата 2019/2020 г. световна реколта може да се понижи още и да повиши допълнително, и без това, високите цени.

Според първоначалните оценки на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (САРА), добивът от царевица ще достигне 6,7 т/ха (по данни на JRC на ЕК – 7,8 т/ха), а производство около 2,9 млн.т.

Очаква се добивът от слънчоглед за 2018/19 г. да бъде 2,4 т/ха (2,7 т/ха по оценки на JRC на ЕК). Реколтираният слънчоглед в страната може да достигне около 1,77 млн.т.

Оценките показват, че близо 1,2 млн.т слънчогледово семе ще бъде преработено за добив на олио. Тези цифри са близки до стойностите отчетени през последните 2-3 години. Анализите показват, че общият износ на белен и небелен слънчоглед може да се движи на границата от около 600 хил.т.

Какво показват предварителните анализи за бъдещето на зърнените и маслодайните култури?

Тази година през месец септември FOB цените от Украйна са намалели на месечна база с около 2 %. На годишна база те са най-високите от 2014 година досега. Ечемикът е поскъпнал до 222 US$/т , което е с 21 % повече. Хлебна пшеница е била на цена от 217 US$/т, което е с 18 % нагоре. Фуражната пшеница се търгуваше 198 US$/т., т.е с +14 %. Царевица стигна стойности от 177 US$/т, което е с 2 % увеличение

Прогнозите показват, че през следващите месеци до края на годината световните цени на пшеница и ечемик ще останат стабилно високи. При царевицата и слънчогледа посоката ще е по-скоро надолу, а рапицата ще остане на сегашните си нива.

Украйна, в резултат на подписаното Споразумение за свободна търговия с ЕС получава безмитна квота, която напълно съответства на експортните й интереси единствено при ечемика. При пшеницата експортът за ЕС е почти колкото безмитната квота от 1 млн.т., а при царевицата квотата от 1 млн.т представлява само малка част от 6 млн.т. износ.

Производството на растителни масла в последните години достигна 200 млн.т. Най-голям дял заема палмовото масл , а именно около 31 %. След него се нарежда соевото с 27 % и трето остава рапичното масло с 14 %.

При шротовете за фураж, които имат голямо значение в животновъдството, на първо място се утвърждава соята с дял от 70%. Следва я рапичното кюспе с 12 % и слънчогледовите шротове с около 6 %. Световното производство на шрот достига 340 млн.т.

Проучванията на САРА показват значима детерминираност на цената на слънчогледово олио с тази на палмовото. Коефициентът на детерминация е 0,63. Това означава, че 63 % от цената на слънчогледовото олио се определя от цената на палмовото олио.

 

Сродни публикации