Какво се промени в наредбата за прилагане на училищните схеми » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Какво се промени в наредбата за прилагане на училищните схеми

Акценти

  • Срокът на действие на съществуващите актове за одобрение на заявителите по тези схеми е до 3 години

Поредните корекции трябва да осигурят равни права на всички заявители и по двете схеми

Нови промени настъпиха във връзка с прилаганите училищни схеми. Одобрени са измененията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Корекциите в нормативните текстове имат за цел да осигурят равни права на всички заявители в двете схеми.

Последните промени въведоха нов ред за кандидатстване и определяне на заявителите на плодове и на мляко и млечни продукти в училищата и детските градини. Срокът на действие на съществуващите актове за одобрение на заявителите по тези схеми е до 3 години. Приетите промени следва да ограничат възможността да има за дълъг период от време доставчици, които са получили одобрение по различни режими. Паралелно с това трябва да бъдат изпълнявани доставките в рамките на текущата учебна година.

 

Сродни публикации