Какво се промени в бюджета на ЕС за 2020 г. » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какво се промени в бюджета на ЕС за 2020 г.

Акценти

  • Ще се осигури подкрепа за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

Сред приоритетите на Съвета на ЕС е бюджетът за 2020 г. да бъде фокусиран върху укрепването на европейската икономика и повишаването на нейната конкурентоспособност.

Паралелно с тях трябва да се осигури достатъчно финансиране в областта на миграцията и защитата на външните граници на ЕС, укрепването на гражданската защита, борбата с изменението на климата и предоставянето на подходящи ресурси за външната дейност в съответствие със стратегическите интереси на ЕС.

От своя страна държавите членки настояват за разумна бюджетна политика и дисциплина. Според тях е необходимо да се осигури достатъчен марж в бюджета. Така ЕС ще може да реагира при непредвидени нужди.

За подсилване на програмите по функция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ са определени 24 млрд. евро. Тези средства са с 2,72 % повече спрямо 2019 г. Това е в допълнение към ресурсите, предназначени за икономическо, социално и териториално сближаване (58,5 млрд. евро, или + 2,23 %).

Спрямо повече средства ще бъдат осигурени и за финансирането на:

  • – програма „Хоризонт 2020“;
  • – европейските системи за спътникова навигация EGNOS и „Галилео“;
  • – енергийното направление на Механизма за свързване на Европа;
  • – програма  „Еразъм +“;
  •  – Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната ще бъдат осигурени повече средства.

В областта на сигурността и миграцията бюджетът на ЕС ще продължи да подкрепя държавите членки и мерките на ЕС, които бяха въведени през последните няколко години. В бюджета са предвидени допълнителни средства за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) Те ще са 101,4 млн. евро или с 32,4 % повече спрямо 2019 г.. Предвидено е да се изполват за създаване на постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.

Общо в проекта за позиция на Съвета се предвижда сума в размер на 166,8 млрд. евро в бюджетни кредити за поети задължения и 153,1 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания. Това представлява увеличение от +0,6% при бюджетните кредити за поети задължения и +3,3% при бюджетните кредити за плащания спрямо гласувания през 2019 г. бюджет.

Въз основа на подробен технически анализ на капацитета за усвояване и изпълнението на всяка програма бюджетните кредити за поети задължения бяха намалени с 1,5 млрд. евро в сравнение с проектобюджета на Комисията. По отношение на плащанията не бе счетено за необходимо или подходящо да се внасят съществени корекции.

На 3 септември, с приемането на бюджета Съветът прие и позицията си по четири предложени от Комисията. С тях се коригира бюджета на ЕС за 2019 г.

В бюджета за 2019 г. ще се включи излишъкът от изпълнението на бюджета за 2018 г. Той е в размер на 1,8 млрд. евро. Ще се осигури подкрепа за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“. Тя ще е в размер на 100 млн. евро. Това беше договорено на преговорите по бюджета на ЕС за 2019 г.

В отговор на природните бедствия в няколко от държавите от ЕС в бюджета са предвидени 293,6 млн. евро. Те ще бъдат предоставени като финансова помощ на Италия, Румъния и Австрия заради природните бедствия, които засегнаха държавите през 2018 г.

Приходите и разходите в бюджета за 2019 г. също се актуализират, за да се вземат предвид последните събития, включително отлагането на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС за 31 октомври 2019 г. Бюджетът на Европейския парламент беше подсилен с +15,1 млн. евро за покриване на разходите по информационната кампания преди изборите за Европейски парламент в Обединеното кралство, както и разходите за парламентарни сътрудници.

 

Сродни публикации