Какво реши ВАС във връзка с къщите за гости » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Какво реши ВАС във връзка с къщите за гости

Акценти

  • Според ВАС методиката за определяне на санкции след плащане е нищожна

ДФЗ ще трябва да изпълни решението на съда.

За къщите за гости и усвоените европейски средства за създаване им се разшумя преди около месец. Редица проверки бяха извършени в тази връзка. Стана ясно, че телефонът на Иванка Багдатова-Мизова, която тогава все още беше зам.-изпълнителен директор на ДФЗ, е фигурирал на интернет страницата на къща за гости „Тара“ в село Юндола. Тогава също бившият вече министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов обеща неправомерно усвоените средства да бъдат върнати. Още в началото на проверките се изясни, че голяма част от проектите за създаване на къщи за гости не са били замислени с цел туризъм, а изграждането на вили за лично ползване. Някои от тях никога не са посрещали туристи и е са били използвани с тази цел.

Тази сутрин ВАС взе решение по въпроса, което е окончатело. Сега ДФ „Земеделие“ ще трябва да се съобрази с него. За целта Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013г. ще трябва да се приведе в съответсвтвие със съдебното решение.

Според ВАС методиката за определяне на санкции след плащане е нищожна. Оказва се, че тя е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Интересното е, че той не е овластен за подобна нормотворческа дейност. Това се казва в мотивите на ВАС.

Очаква се с моменталното решение на ДФ „Земеделие“ да бъдат избегнати бъдещи претенции от страна на бенефициенти, санкционирани съгласно отменената методика.

Паралелно с това ще трябва да се извърши контрол на всички проекти по ПРСР 2007 – 2013г. Тук става въпрос за тези, които са в етап на мониторинг на изпълнението. Методиката съгласно, която ще бъдат контролирани ще трябва да отговаря на разпореденото от съда.

От ДФЗ потвърдиха, че ще предприемат необходимите действия, за да гарантират и защитят в максимална степен държавния интерес.

 

Сродни публикации