Какво показа анализът на почвите у нас » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Какво показа анализът на почвите у нас

Акценти

  • Пунктовете където е отчетно по-високото съдържание на метали са около 9 % от общия за страната и попадат в административните граници на основните градове

За последните десетина години почвите у нас са изследвани ежегодно, а състоянието им към момента е добро

Според анализ направен на почвите у нас те са в добро екологично състояние. Заключението е базирано на данните получени за периода от 2005 г. до 2016 г.  Изследването е направено в рамките на Националната система за почвен мониторинг въз основа на данните получени от 397 пункта на територията на страната.

Ежегодно в страната се изследва почвата. Вземат се проби от около 100 пункта от всички в  страната. Изследва се какво е дифузното замърсяване на почвите. То се получава в резултат на неустойчивите земеделски практики и заради атмосферните отлагания. Оценяването му става в зависимост от концентрацията на тежки метали и металоиди. През 2016 г. са взети 678 проби, за да се провери наличието на тежки метали в почвата. Анализите, които са направени в следствие на това са 6 102, а материалите за изследване са осигурени от 113 пункта от базовата мрежа. Оценката е направена съгласно максимално допустимите концентрации.

Информацията от доклада на агенцията по околната среда е публично достъпна.

Пунктовете където е отчетно по-високото съдържание на метали са около 9 % от общия за страната и попадат в административните граници на основните градове, а именно: София, Пазарджик, Смолян, Монтана, Кърджали, Хасково, Благоевград, Бургас.

 

Сродни публикации