Какво показаха резултатите от пробите за чума по овцете и козите » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Какво показаха резултатите от пробите за чума по овцете и козите

Акценти

  • Резултатите показват, че при 22 дребни преживни животни пробите са установени като положителни

Вчера от Българската агенция по безопасност на храните публикуваха резултатите от тестовете проведени във френската лаборатория в Монпелие. Там пробите бяха изпратени с цел проверка за наличие на зараза с чума по дребните преживни животни.

Първият документ е получен във френската лаборатория на 20.06.2018 и е заведен под Референтен номер на CIRAD: 64180622. Там изпратените във връзка с него проби са получени на 22.06.2018 г., а датата на анализирането им е 23.06.2018 г. Пробите са 14, като 13 от тях са кръвни и 1 носова натривка. Анализът е направен по два метода, а именно: 2 RT QPCR  и един RT-PCR PPR.

Резултатите са показали, че в изследваните проби има две, които са положителни и това са кръв 6 и 13. Това е установено чрез използването на две техники, а именно RT-QPCR и RT-PCR. Чрез използването на метод RT-QPCR натривка 14 е установена като съмнителна. Кръвни проби 3 и 5 са установени като слабо положителни при извършеното изследване по метод RT-PCR.

При изследването на кръвна проба 12 не са открити РНК (RNA) чрез „домашно“ увеличение на гена. Това може да е в резултат на деградацията на пробата по време на дългото и хаотично пътуване между лабораториите. Поради това, за тази проба резултати не са интерпретирани.

Според написаното в публикувания втори документ той е заведен в лабораторията под Референтен № на CIRAD: 65180705. Получен е като заявка на 26.06.2018 г. Пробите за анализ поискан чрез него са получени в лабораторията на 05.07.2018 г. Направен им е анализ на 09.07.2018 г. Получените там проби са общо 466. Само 174 от тях са анализирани. Тези 174 проби са били кръвни и са взети от дребни преживни животни. Използванията метод за анализ е  RT-QPCR.

Резултатите показват, че при 22 дребни преживни животни (без да са идентифицирани по животински вид) пробите са установени като положителни. Други 10 са установени като съмнителни и останалите 142 (от общо 174 изследвани) са отрицателни.

Докладът е изготвен по спешност, затова и от общо изпратените 455 проби са анализирани само 174. Оставащите проби подлежат на анализ, като резултатите от тях ще бъдат представени в допълнителен доклад.

В двата документа, като клиент фигурира Проф. Емилия Иванова – Директор на Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт София.

Можете да изтеглите ТУК – CIRAD Доклад от 20.06.2018

Можете да изтеглите ТУК – CIRAD Доклад от20.06.2018 – Български превод

Можете да изтеглите ТУК – CIRAD Доклад от 26.06.2018

Можете да изтеглите ТУК – CIRAD Доклад от 26.06.2018 – Български превод

 

Сродни публикации