Какво показаха проверките на БАБХ » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Какво показаха проверките на БАБХ

Акценти

 • Общо 29 258 кг храни от животински и неживотински произход са изтеглени и насочени за унищожаване

През месец май се извършени 13 177 инспекции в цялата страна.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните през месец май извършиха редица проверки. Те посетиха обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни, а също и заведения за обществено хранене.

Общо извършените проверки в цялата страна са 13 177 на брой. В резултат от тях са издадени 654 предписания. Установени са административни нарушения, за които са съставени 96 акта. В 3 обекта временно е преустановена дейността. Общо 29 258 кг храни от животински и неживотински произход са изтеглени и насочени за унищожаване. От тях количествата са, както следва:

 • 25 017 кг сол – морска кристална йодирана;
 • 1 987,5 кг куркума – с високо съдържание на олово, произход Индия;
 • 1 211 кг бланширани картофи, подправени с куркума;
 • 991 кг храни от животински произход – агнешко, свинско и пилешко месо, месни продукти, месни заготовки и разфасовки, субпродукти, риба и млечни продукти, които са с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без придружаващи документи и етикети. Част от тях са били съхранявани неправилно. Извършвани са и продажби в нерегламентиран обект (по чл. 12 от Закона за храните);
 • 51,6 кг храни от неживотински произход – козунак и подправки с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет и партиден номер.

Много и различни са констатираните несъответствия при извършените проверки. Установени са:

 • предлагане на храни с изтекъл срок на годност;
 • неправилно съхранение на храните;
 • некоректно етикетиране, съгласно действащото законодателство;
 • предлагане на храни без здравна и идентификационна маркировка;
 • несъответствия по Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти (продавани са имитиращи продукти, съдържащи мляко и млечни продукти);
 • несъответствия на изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци ( предлагани са плодове и зеленчуци без необходимите обозначения);
 • пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление на безопасността на храните;
 • липса на проследимост на предлаганите храни;
 • лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;
 • несъответствия по сградния фонд и оборудването;
 • лошо хигиенно състояние в обектите;
 • извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните;
 • обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
 

Сродни публикации