Какво показаха проверките за състава на храните в ЕС » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Какво показаха проверките за състава на храните в ЕС

Акценти

  • От 128 различни хранителни продукта са анализирани общо 1 380 проби

Производителите все още намират начини, за да променят състава на продуктите.

Общоевропейска кампания за тестване на хранителните продукти беше извършена, за да се установи дали има разминаване в състава на стоките. Оказва се, че в ЕС все още има продукти с еднаква или сходна марка, но различен състав. Тези несъответствия не са задължително за сметка на качеството, а и няма обусловена тенденция на географското им проявление.

С помощта на една и съща методика са тествани продукти, предлагани в ЕС. Изследвани са близо 1400 хранителни продукта в 19 от държавите-членки, включително и в България. Според данните на Съвместния изследователски център (службата за научни дейности и познания към комисията) 9% от сравнените продукти са с еднаква лицева страна на опаковката, но с различен състав. При други 22% е установено сходство в лицевата страна на опаковката и разлика в хранителния състав.

Нова методика на анализ позволява да се разгледа всеки отделен случай. По този начин може да се определи дали се прилагат заблуждаващи практики, които са забранени от европейското законодателството за защита на потребителите.

От 6 ноември 2018 г. започна кампанията за събиране на информация. Тя беше с първоначален краен срок 4 декември 2018 г. Въпреки това последно бяха получени данни на 7 януари 2019 г. За участие в нея бяха поканени 28 от държавите на ЕС, но се включиха само 19. Сред тях освен България са: Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.

Всяка държава имаше възможността да предложи продукти, които да бъдат включени в кампанията. Целта беше да се изследват и тези от тях, за които има подадени множество сигнали от страна на потребителите или потребителските асоциации. Предложения за тестване на продукти бяха отправени от България, Чехия, Германия, Унгария, Литва, Полша, Словения и Словакия.

Какви продукти бяха изследвани?

От 128 различни хранителни продукта са анализирани общо 1 380 проби. В извадката няма голямо разнообразие от хранителни продукти.

От страната ни са тествани следните продукти:

  • вид йогурт на Clever;
  • майонеза и кетчуп на Heinz;
  • бебешки и детски храни на Hipp;
  • инстантна напитка „3 в 1“ на Nestlé;
  • напитка Nestea Lemon. Тя е съвместен продукт на Nestlé и Coca-Cola.

Интересни са били заключенията направени след изследване на напитката Nestea Lemon. Към момента на вземане на пробата в България лиценз за напитката е имала Coca-Cola. По тази причина тя е определяла и рецептата. Конкретно за пробата взета от България се е оказало, че е била внесена от Италия. Там обаче напитката е разпространява от Nestlé. Така излиза, че рецептата и пакетирането на италианския Nestea Lemon са същите като в Полша и Чехия, които също са включени в теста й.

 

Сродни публикации