Какво откриха само за месец инспекторите от „Контрол на храните“ » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Какво откриха само за месец инспекторите от „Контрол на храните“

Акценти

  • Насочени за преетикетиране са 4 372 кг. храни от животински и  неживотински произход

2 546 кг храни са изтеглени и насочени за унищожаване, а съставените актове са 111

В първия месец на тази година инспекторите от отделите „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са направили множество проверки. Те са обхванали обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни, заведенията за обществено хранене. Данните от тези дейности показват, че за цялата страна общият брой на инспекциите е 12 702. Издадени са 652 предписания. Установени са административни нарушения, за които са съставени 111 акта. Затворен е само един обект, на който дейността му е временно преустановена.

В резултат от проверките са изтеглени и насочени за унищожаване 2 546 кг храни. По данни на БАБХ сред тях има 26 бр. яйца, 37 л. е лимонов сок, майонеза и боза.

Насочени за преетикетиране са 4 372 кг. храни от животински и  неживотински произход.

Какви са констатираните нарушения?

Инспекторите са открили храни с изтекъл срок на годност, които са се предлагали в търговската мрежа. Имало е такива, които са съхранявани неправилно или са били с некоректна етикетировка. Открити са разлики в реквизитите, които по закон трябва да фигурират на етикетите. Липсвали са здравна и идентификационна маркировка.

Открити са пропуски във водените записи във връзка с Системите за управление безопасността на храните. В различни обекти е констатирана липса на проследимост на предлаганите храни.

 

Инспекторите са установили, че личните здравни книжки на различни служители в проверяваните обекти са с изтекъл срок на валидност.

На места проверяващите са открили несъответствия по сградния фонд и оборудването. В някои обекти хигиенно състояние е било лошо.

Регистрирани са случаи на извършване на дейност, която не е регламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните. Открити са и обекти, които са функционирали без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

Към институции и ведомства са изготвени 23 на брой становища, а към фирми и граждани – 25. Обработените сигнали и жалби към институции и ведомства са 12 бр., а към фирми и граждани – 15 бр.

 

 

Сродни публикации