Какво обсъдиха земеделските министри на ЕС по повод COVID-19 във видеозаседание » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Какво обсъдиха земеделските министри на ЕС по повод COVID-19 във видеозаседание

Акценти

  • Продоволствената сигурност, наличността и производството на храни бяха сред най-важните дискутирани теми

Видеоконферектно заседание на Съвета на министрите на земеделието на ЕК с участието на еврокомисарите Януш Войчеховски и Виргиниюс Синкявичюс проведе хърватското председателство.

Те обсъдиха вече предприетите и планираните на национално и европейско равнище мерки за противодействие на отрицателното въздействие от пандемията COVID-19 върху секторите селското стопанство и рибарство.

Хърватският министър на земеделието Мария Вучкович свика видеоконференцията с цел обмен на информация между държавите-членки и институциите на ЕС. Във времена като това осигуряването на продоволствената сигурност е един от най-важните проблеми за 500 милиона европейски граждани. Продоволствената сигурност, наличността и производството на храни бяха сред най-важните дискутирани теми.

„За да се гарантира нормалното функциониране на веригата за доставки на храни, от съществено значение е да се идентифицират критични пречки, причинени от пандемията на COVID-19. Успяхме да го идентифицираме днес. Основните проблеми, посочени от повечето държави-членки, бяха ограниченията в движението на стоки, промените в модела на потребление и работата на системите за производство на хранителни продукти. Проблем е и недостатъчната работна сила поради затварянето на границите, изискванията за социално разстояние, задължителната изолация или карантината. След днешната размяна имаме по-ясна представа за ситуацията.“, Мария Вучкович.

По време на видеоконферентното заседания еврокомисарят по земеделие представи преглед на ситуацията пред земеделските министри на ЕС.

Изправени сме пред безпрецедентна криза. Аз съм все по-благодарен на нашите фермери и производители за тяхната непрекъсната упорита работа, въпреки нарастващите трудности и натиск. Тези времена на предизвикателства показаха устойчивостта на нашата верига за доставка на храни. Днешната среща ни позволи да направим преглед на тази бързо променяща се ситуация. Слушах внимателно и взех под внимание всички предложения и искания, които Комисията сега ще анализира и отговори. Ще продължа да следя ситуацията в тесен контакт с държавите-членки. Готови сме да предприемем допълнителни действия, когато е необходимо.“, каза още той.

Необходими са допълнителни специфични и целенасочени мерки за подпомагане на селскостопанския и риболовния сектор на ЕС, отговарящи на специфичните нужди на страната.

Освен това министрите и Комисията потвърдиха желанието си да проучат допълнителни мерки за подкрепа на нашите производители. Председателството ще използва дискусията като основа за бъдещата работа през следващите седмици.

Министрите са посочили, че има достатъчно храна и ще бъде достъпна за европейските потребители. Мерките, които вече са предложени от ЕК във всички сектори, включително транспорта и въвеждането на „зелени ленти“ за снабдяване с храни, здравеопазване и социално осигуряване, заедно с гъвкавост по отношение на държавната помощ помагат за преодоляване на тази ситуация.

Държавите-членки са предложили допълнителни мерки като възможен отговор на кризата на Коронавирус в селското стопанство и рибарството, включително опростяване или дерогация от определени процедури, например във връзка с:

  • – контрола на място;
  • – промяна на програмите за развитие на селските райони;
  • – отчитане или изпълнение на задълженията предприети от бенефициерите.

Предложена е по-голяма гъвкавост при прилагането на мерките на ОСП и при прехвърлянето на одобрени средства между мерки и програми, както и улесняване на авансовите плащания и активиране на интервенционни и кризисни мерки, предвидени в Регламента за общата организация на пазара.

 

За автора

Сродни публикации