Какво ни очаква, ако не овладеем чумата по овцете и козите » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Какво ни очаква, ако не овладеем чумата по овцете и козите

Акценти

  • Българя има ангажимента да изпълнява изискванията за неразпространение на болестта, разпоредени от европейското законодателство

От днес стартира мисията на европейските специалисти от Главна дирекция SANTE у нас. Те пристигат по покана на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев.

След редица проведени през изминалата седмица срещи проверяващите от Главна дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ SANTE ще имат за задача да проверят адекватността на предприетите мерки от страна на нашите компетентни органи. Заедно с лекарите и специалистите от SANTE, пристига и най-добрият вирусолог.

Заболяването чума по дребните преживни животни се пренася и достига до България тръгвайки от Северна Африка, през Азия и съседна Турция. Регистрираните в страната огнища на болестта са първите за територията на ЕС. Тя е изключително опасна. Икономическите загуби, които може да ни нанесе са много големи. До сега симптомите при заразените животни в регистрираните огнища у нас са се проявили много късно. В случаите, когато има такъв вид заболяване и животните са били оставени свободно на паша без ограждения с електропастир като спешна, превантивна мярка за неразпространение на болестта се предприема тяхното евтаназиране.

Като страна членка на ЕС, Българя има ангажимента да изпълнява изискванията за неразпространение на болестта, разпоредени от европейското законодателство. В случай на неизпълнение, страната ни подлежи на санкции, а те са икономически и включват възбрана за продажба и износ на всякакви продукти от овчи произход, включително месни, млечни и др. продукти. Страната ни също така би била обявена и като държава със заболяване. Поради възможността тези икономически загуби да се отразят изключително негативно на овцевъдния сектор у нас, мерките за неразпространението на болестта са толкова строги и за тяхното изпълнение се следи стриктно.

 

Сродни публикации