Какво направи ЕК за понижаването на антибиотичната резистентност » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Какво направи ЕК за понижаването на антибиотичната резистентност

Акценти

  • В становище на EFSA е разписано, че добавката рибофлавин (80%) представлява риск за „целевите видове, потребителите и околната среда“

НПО реагираха остро срещу забавените реакции на ЕК и изпратиха писмо до еврокомисаря за здравеопазването и безопасността на храните

На 25 октомври 2018 г. Европейският парламент прие нова законодателна рамка за ветеринарни лекарствени продукти и медикаментозни фуражи. Това е стъпка напред в предотвратяването на повишаването на антибиотичната резистентност.

Съгласно това ново законодателство, превантивната употреба на антибиотици в храните за животни ще бъде забранена. Това ще важи и за вносните храни. Тази политика трябва да се приложи до 2022 г. Целта й е да се гарантира ефективността на лекарствата, като се понижи антибиотичната резистентност.

Доклади, изнесени миналата година представиха данни за масово замърсяване на фуражите с гени за антимикробна резистентност от 2014 г.

НПО публикуваха информация, че големи количества неразрешен витамин В2 (рибофлавин (80%)), съдържащ жизнеспособни, генетично модифицирани бактерии, са достигнали до потребителите в Европа. Хората са консумирали продукти от животни, хранени с фуражни добавки от холандски доставчик на храна, който извършва внос от Китай.

Тази генетично модифицирана бактерия не е разрешена за употреба в храни и фуражи в ЕС. Тя е генетично проектирана да носи гени за антимикробна резистентност. Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), това създава рискове за животните, човешкото здраве и околната среда.

Очаква се замърсяването да засегне между 250 000 и 500 000 тона животински фуражи в няколко страни от ЕС.

Още през 2014 г. германските и британските власти откриха наличието на тези неразрешени генетично модифицирани бактерии в хранителните добавки. Тогава чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) предупредиха други държави-членки.

През октомври 2016 г. съвместно експертно проучване заключи, че засегнатите фуражни добавки не трябва никога да бъдат продавани.

Тогава не бяха взети мерки за изтегляне от пазара на добавката на витамин В2 или на замърсените фуражни суровини.

Какво провокира неправителствените организации да реагират?

Вместо да предприеме незабавни действия, през август 2016 г. ЕК поиска от EFSA да изготви ново научно становище относно безопасността на рибофлавин (80%). Това становище беше прието на 7 март 2018 г. В него беше разписано, че добавката представлява риск за „целевите видове, потребителите и околната среда“.

Едва през 19 септември ЕК издаде официална забрана на незаконната хранителна добавка. Поради това на земеделските стопани е разрешено да продължат да използват фуражи, които вече са произведени с нея.

В обединено писмо до еврокомисаря за здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис НПО са изпратили становище и набор от мерки, които биха могли да предотвратят повторението на подобни събития.

 

Сродни публикации