Знаем ли наистина какво е съдържанието на пестициди в храните » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Знаем ли наистина какво е съдържанието на пестициди в храните

Акценти

  • През 2018 г. бяха променени правилата за био производството и етикетирането на такива продукти

ЕП иска хората да имат възможност да правят информиран избор

Борбата с пестицидите и наличието им в храните, които консумираме е проблем, които все още не е решен. През 2016 г. Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е провел множество изследвания върху храните, които консумират потребители в ЕС. Според резултатите почти половината от тях са били с остатъчни следи от пестициди. В 3,8 % от храните остатъците от вредни препарати дори да надвишавали допустимите граници.

Законово в ЕС пестицидите и активните вещества в тях подлежат на контрол. Въпреки това процедурата по одобрение на препаратите и подновяване на разрешителните за ползването им са спорен въпрос, особено през последните няколко години. През 2017 г. употребата на хербицида глифозат отново беше одобрена, а акциите за конфискуване на нелегално внесените препарати ясно показват колко „строг“ е контрола по границите.

Всеки трябва да може да види резултатите от изследванията за ефекта от пестицидите

Още в началото на миналата година, през февруари, ЕП сформира специална комисия, която трябваше да проучи процедурата за одобрение на пестициди. На 16 януари 2019 г. депутатите приеха на пленарно заседание доклада на комисията. В него беше разписано, че е необходимо да се осигури по-голяма прозрачност на научните изследвания въз основа, на които се взема решението за одобрението на даден продукт.

Според депутатите, всички изследвания относно влиянието на пестицидите върху човешкото здраве, трябва да бъдат публично достояние.

Необходимо е да се извършват обстойни тестове и проучвания върху влиянието и ефекта от натрупване на активните вещества на препаратите. Може да се окаже, че в дългосрочен план тяхната употреба далеч не е толкова безобидна, колкото твърдят производителите.

ЕП апелира за прекратяване употребата на пестициди в близост до училища, детски площадки, болници, родилни домове и домове за възрастни хора. Според тях е необходимо да се направи  и нов научен преглед на изследванията за глифозат.

Потребителите трябва да знаят дали в храните има съдържание на вредни вещества

В края на 2018 г., през декември, ЕП гласува за актуализация на общото законодателство за храните, покриващо безопасността на храните на всички етапи от веригата на доставки. Това означава от отношението към животните и защитата на растенията до самото производство.

Новите правила имат за цел да помогна на потребителите и обществото. Да им осигурят публичен достъп до изследванията, които използва ЕОБХ , когато оценява рисковете от хранителните продукти. Нужно е да се гарантира, че тези изследвания са обективни, независими и надеждни.

Планирано е да бъде създаден общ регистър за поръчаните изследвания. Така ЕОБХ ще може да следи има ли забавяне при обявяването на резултатите от изследванията и подменят ли се неблагоприятните такива с други. Ако има основания за съмнения ЕОБХ ще има право да изисква допълнителни изследвания.

Вредят ли препаратите на работата на ендокринната система?

Използваните в земеделието препарати за растителна защита оказват влияние върху хормоналното състояние на насекомите и микроорганизмите и възпрепятстват тяхното възпроизводство. Спорен е въпросът, дали такова влияние не оказват и върху хората, които ги влагат при отглеждането на растенията. Тези вещества могат да причиняват рак, диабет или безплодие при хората.

През октомври 2017 г. ЕП спря предложение на Комисията да бъдат изключени някои вещества, използвани в пестицидите. Така те няма да бъдат идентифицирани като субстанции, смущаващи работата на ендокринната система.

Време е да се премине към безвредните алтернативи

Данните сочат, че през 2016 г. европейските потребители са закупили био храни на стойност 30,7 млрд. евро. Това е с почти 50% повече спрямо отчетените данни през 2012 г. Заради развитието на сектора през 2018 г. бяха променени правилата за био производството и етикетирането на такива продукти.

Съществуват и пестициди, които не се основават на химически субстанции, а са с естествен характер. За съжаление те навлизат много бавно на пазара. През 2017 г. ЕП призова за ускоряване на процедурите по тяхното оценяване и одобряване.

Агенция за биологична сертификация ООД

 

 

Сродни публикации