Какво е спасението от корояди и ликояди » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Какво е спасението от корояди и ликояди

Акценти

  • Санитарните, принудителните сечи и дъждовете са спасили горите у нас

С повече от 100 000 дка по-малко са засегнатите от корояди площи за изминалата година

През изминалата година площите, нападнати от корояд и ликояд са били с 65% по-малко спрямо отчетените през 2017 г. Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и директорите на държавните предприятия. През 2018  г. обследваните засегнати площи от корояди са били в размер на 60 630 дка. Само за сравнение през 2017 г. те са били много повече, а именно 174 049 дка. Състоянието на насажденията се е подобрило основно заради своевременното провеждане на санитарните и принудителни сечи. През пролетта и първата половина на лятото на миналата година дъждовете бяха значителни, което също спомогна за овладяване на щетите.

През 2019 г. е извършена инвентаризация в горските територии с цел определяне на повредените количества. Засегната от корояди и болести иглолистна дървесина е в размер на 685 000 куб.м. стояща маса. Спрямо година по-рано установените повреди са намалели почти четири пъти. Към момента, териториалните поделения на държавните предприятия са възложили добива на 73% от достъпните количества на повредената дървесина.

От увредените иглолистни насаждения са добити над 2 550 000 куб.м. стояща дървесина. Повече от 66 700  дка са освободените площи. Те ще бъдат залесени или естествено ще се възобновят.

 

Сродни публикации