Какво е производството на шоколад в ЕС » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Какво е производството на шоколад в ЕС

Акценти

  • Водещ производител на шоколад е Германия с количество, оценено на 1,3 млн. т. или 32% от общото за ЕС

Белгийските шоколадови лакомства са едва 1% от общото производство в ЕС.

Потреблението на шоколад е ЕС расте с всяка година. Данни от изследване на Eurostat сочат, че през 2017 г. са произведени близо четири милиона тона шоколад. Те се оценяват на 18,3 млрд. евро.

Въз основа на събраните данни Европейската статистическа служба е изготвила класация на топ производителите на шоколад в ЕС.

На челна позиция в нея се нарежда Германия. Количеството шоколад произведено в немските компании е оценено на 1,3 млн. т. и представлява 32% от общото за държавите-членки.

На второ място се нарежда Италия. Нейната продукция през 2017 г. е достигнала 0,7 млн. т. шоколад или 18% от европейското производство.

Третото място заемат Франция и Холандия. Техните шоколадови изделия са общо 0,4 млн. т. Това са 9% от общото количество, произведено в страните от ЕС.

Великобритания се нарежда на четвърто място с 0,3 млн. т. или 2%.

Интересното е, че Белгия застава на пето място с 0,3 млн. тона, равни на 1% от общото количество европейски шоколад.

По-големи дялове в общото производство имат Полша и Испания. В Полша са създадени 0,2 млн. т. шоколадови лакомства или 6%.

В Испания производството е достигнало 0,1 млн. т., което е 4% от общия европейски дял.

Цифрите сочат, че през 2017 г. 90% от цялото количество шоколад произведено в ЕС е генерирано от горепосочените държави.

 

Сродни публикации