Какво е необходимо за отглеждането на червен калифорнийски червей? » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Какво е необходимо за отглеждането на червен калифорнийски червей?

Акценти

  • Приготвянето на мястото за поставяне на стартовите легла е първата операция от технологията по отглеждане на червените калифорнийски червеи

За отглеждането на червените калифорнийски червеи е необходимо да се осигурят необходимо количество червеи, помещение или дворно място, оборска тор, инструменти и да се вложи определен труд.

Майчин заряд от червен калифорнийски червей се смята едно легло, т.е около 2 кв. м. Майчиното легло не може да се събере в природата, т.е. от торовите купове, защото само червения калифорнийски червей е подходящ за стопанско отглеждане.

Според нормативите на общоприетата технология за отглеждане на червен калифорнийски червей са необходими едно легло – 2 кв. м. И поне още толкова място за манипулиране около леглата, а също така и за складиране на тора и хумуса. Съставът на почвата под леглата и около тях не е от значение , важното е почвата да бъде отцедлива.

Основната храна на червения калифорнийски червей е оборската тор. Червеите могат да се хранят и с други органични отпадъци.  Технологията на лумбрикултура се изгражда на основата на оборската тор, като тяхна основна храна. Могат да се използват всички видове тор. Само че от различните видове тор, получения хумус не е с еднакво качество. От количеството на оборската тор, която може да осигурите, зависи и капацитетът на фермата.

Една крава годишно произвежда 12 000 кг.тор. При обичайната продължителност на сезона на изхранване на открито място, която в нашите климатични условия е около 8-9 месеца, всяко легло би трябвало да изхарчи около 1,8- 2,2 тона тор.Всяко удължаване или съкращаване на сезона, води до съответно увеличаване или намаляване на нормите за изхранване.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЛЕГЛАТА И ЗАРЕЖДАНЕ

Приготвянето на мястото за поставяне на стартовите легла е първата операция от технологията по отглеждане на червените калифорнийски червеи. Състои се в разчистване и изравняване на терена , така, че да се получи лек наклон от 2-3%.

Приготвената площ се размерва и маркира спрямо планираното разположение на лехите с леглата и пътеките. На повърхността, определена за лехи се поставя защитна мрежа от полипропиленово плетиво /сезал за чували/. Технологията за отглеждане на червените калифорнийски червеи препоръчва следното решение, защото дава възможност за защита от къртици и птици. Същевременно през зимата служи като защита против студа и вятъра, а през лятото е защита от голямата горещина. Това е най-евтиния вариант, дори по- евтин от изграждане на леглата от бетон или други твърди материали.

СХЕМИ НА ЛЕГЛАТА

Лехите на леглата най-често са с ширина 2 метра и дължина колкото е необходима /на легло се предвиждат по 2 кв. м./. Пътеките между лехите са с ширина 0.9 – 1 метър.

Защитната мрежа се поставя по дължината и ширината на мястото определено за лехи /лехите са според разположението и организацията на мястото на фермата/. Мрежата трябва да се постави така, че да пази както дъното, така и страните на леглата. За това е нужно около 6 кв.м. на легло. За арматура се използват колчета /85 х 4 х 4 см/, на които се закрепва поцинкована тел с дебелина 2 мм. Тя ще носи и фиксира мрежата. Страничната височина на мрежата може да бъде от 45-50 см. Важно е мрежата така да се опъне, че да може да се отпуска и максимално да се предпази от късане.

В зависимост от температурата на въздуха и тора, от влагата и общото състояние на леглото, червеите ще се населят равномерно в интервал от 5-10 дни. След това започва постепенно формиране на режима на хранене. Започва се с малки дози и постепенно се достига  необходимото количество от тор и динамика на хранене.

ИНВЕНТАР И МЕХАНИЗАЦИЯ

За ръководене на ферма и най-вече за изпълняване на работата в нея са необходими специфичен инвентар и оборудване:

  •  Ръчна количка, която служи за превоз на тора за хранене и при създаване на нови легла, както и за превоз на хумус до мястото на съхранение и по-нататъшна обработка.
  •  Гребло за изравняване на горния слой на храната и за изхвърляне на неизядените отпадъци.
  •  Вили и прави лопати.
  •  Маркуч с разпръсквач за поливане /около 50 м или в зависимост от разстоянието от водоизточника до най- отдалечената леха, добре е винаги да има около 10 метра в повече/. Той е необходим за интензивното поливане на лехите в летните дни.
  •  Апарат за измерване на киселинноста /пехаметър или лакмусова хартия която е по- евтин вариант , но не чак толкова точна/. Използват се през целия период на отглеждане на червения калифорнийски червей.
  •  Механизирано сито за пресяване /с определена гъстота/, което служи за отделяне на хумуса от бучките и червеите.
 

Сродни публикации