Какво е бъдещето на овцете от Болярово » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Какво е бъдещето на овцете от Болярово

Акценти

  • Собствениците на стопанството искат да бъдат взети втори кръвни проби от животните им

Административният съд ще реши дали да бъдат взети втори проби от животните или ще се заличи стопанството

Днес в Ямбол Административния съд разгледа жалбата подадена от собствениците на фермата в Болярово. Това съобщават от БНР. Стопаните не са съгласни със заповедта за заличаване на обекта. Разпореждането е издадено от шефа на Областната агенцията в Ямбол д-р Николай Георгиев. Според адвоката на БАБХ тя е законосъобразна и може да бъде приложена сега.

Собствениците на стопанството искат да бъдат взети втори кръвни проби от животните им.  Целта е да се докаже или отхвърли наличието на вируса на чума по дребните преживни животни. Адвокатът им е пожелал пробите да се изпратят в акредитирана лаборатория извън страната. Задължително според него е това да се извърши по начин съобразен с изискванията за вземане на материал за изследване и транспортирането му до съответната лаборатория.

От своя страна защитата обяви за нищожни заповедта и последвалите я документи, издадени за принудителното умъртвяване на животните. В подкрепа на тази теза беше обяснено, че при подобни ситуации, когато има особено опасни заразни болести процедурата е различна. Първо се свиква щабът, а след това министърът на земеделието, храните и горите съвместно с министъра на вътрешните работи могат да издадат подобна заповед.

 

Сродни публикации