Какво е бъдещето на медните пестициди » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Какво е бъдещето на медните пестициди

Акценти

  • На 31 август 2018 г. беше предложено повторното одобрение на медните съединения като продукти за растителна защита

Всеизвестно е, че медните съединения са вредни, но за сега техни безопасни алтернативи няма

Продължават преговорите за повторно одобрение на медните съединения, макар да предстои преустановяване на употребата им. Очаква се през следващия месец Европейската комисия да представи ново предложение на страните-членки на ЕС. За това информират от EURACTIV.

Съединенията на медта, включително медният сулфат, са разрешени в ЕС като бактерициди и фунгициди. Според Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) веществото е „от особено значение за общественото здраве или за околната среда“. По тази причина е необходимо да се прекрати употребата му и да се намерят заместители. За съжаление към момента алтернатива няма. Биолозите използват фунгициди за производството на картофи, грозде, домати и ябълки.

Наскоро EFSA отново потвърди токсичността на минерала, като каза в „потвърдителните данни“, че предишните му оценки са останали непроменени. Употребата на медни съединения води до натрупването на мед в почвата. Металът е тежък и неразградим. По тази причина той може да застраши сериозно здравето на работниците, птиците, бозайниците и почвените организми. Може да навреди и на околната среда.

В ЕС фермерите вече търсят решения как да намалят използването на медните съединения. За намирането на алтернативи е необходимо да се въведе и преходен период. Към момента няма конкретни, стабилни решения и заместители, които да не крият рискове от въвеждането им в употреба.

На 31 август 2018 г. беше предложено повторното одобрение на медните съединения като продукти за растителна защита. В дневния ред на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF) на 23-24 октомври трябваше да се проведе обмен на мнения и евентуално гласуване на предложението. Съгласие по въпроса не беше постигнато. След проведената дискусия част от държави-членки поискаха допълнителни изменения на проекта. Много от страните от Северна Европа са против повторното оторизиране на медните препарати. По тази причина Комисията ще има нужда от повече време, за да се достигне до решение на спорния въпрос.

А времето си тече

Текущото разрешение ще бъде в сила до 31 януари 2019 г. След тази дата липсата на алтернатива и решение ще засегне най-вече производителите на биологични вина. Те няма да могат повече да употребяват медните съединения.

В календара на постоянния комитет на PAFF, следващата дата за дискусия по въпроса е през декември, по време на сесията за фитофармацевтици.

През декември 2017 г. беше постигнато споразумение между Комисията и държавите-членки за условията за едногодишно подновяване на разрешението.

Какви са последните предложения на Комисията

Гъвкавостта и удължаването на срока на разрешението разделят страните от ЕС в двете крайни гледни точки по въпроса. Според потвърдена информация Комисията е предложила подновяване на използването на медни съединения за 5 или 7 години. При това положение е поставен лимит от 4 килограма на хектар годишно по време на PAFF. Подкрепа за това ниво има от страна на Франция и Германия. За разлика от тях Италия, първоначално е поискала да запазят сегашната граница от 6 кг. Предложението на ЕК за лимит от 4 кг е дошло след становището на Френската агенция за хранителна сигурност ANSES.

Някои държави-членки, като Испания, Италия, Гърция и Обединеното кралство, настояват за по-гъвкаво предложение. Идеята им е да се даде възможност за включването на така наречения „изглаждащ механизъм „, който да осигури гъвкавост от година за година.

пестициди

IFOAM, лоби за биологичното земеделие, предложи на Комисията да даде възможност за гъвкавост по отношение на употребата на медните съединения. Например, ако лимитът е 4 кг годишно, държавите-членки следва да получат възможност да се възползват от 2 кг през първата година и 6 кг от втората.

Последното предложение на Комисията не включваше изглаждащия механизъм, а друг „еластичен“, който все още за мнозина е много неясен.

 

Сродни публикации