Какво е бъдещето на животинските видове » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Какво е бъдещето на животинските видове

Акценти

  • Само насекомите са намалели с повече от 50%  за последните 30 години

Отговорността за опазването на животните е в ръцете на хората.

Увеличената смъртност на пчелите, промените в климата и бракониерството са сред причините за негативни прогнози относно бъдещето на животинските видове. Множество организации провеждат изследвания за темпа на изчезване на животните. За съжаление според анализите им се очаква това да се случи след около 100 години. Тогава масово ще започнат да намаляват популациите на много животински видове.

До момента причините за подобни събития са били основно заради промените в условията на живот. Сега обаче и ние, хората, оказваме негативно влияние върху природата и околната среда, с което вредим много на животинския свят. Вече периодът за адаптация, които осигуряваме на животните става толкова кратък, че за много от тях е непосилно да оцелеят.

Само насекомите са намалели с повече от 50%  за последните 30 години. Колкото повече от тях измират, толкова повече ще намаляват добивите от различните растителни култури. Без опрашители няма да има и реколта.

Драстичен е спадът и на рибните запаси. С всяка година все по-бързо и по-бързо те биват изконсумирани преди предвидения за това срок. Свръх потреблението на морски дарове, риба и храни води до увреждане на морското дъно.

Заради недостига и липсата на насекоми и растителни видове намалява и популацията на птиците. Нуждата от храна ги провокира да търсят препитанието си на необичайни за тях места, а това понякога оказва и пагубен ефект, ако не могат да се приспособят към новите си местообитания.

Въпреки тези негативни прогнози все още има начини и шанс много от животинските видове да бъдат спасени. Нужно е само да се работи в тази насока. Само проучвания, анализи, констатации и притеснения за бъдещето няма да решат проблемите. Необходимо е да се предприемат адекватни мерки и действия, за да осигурим оцеляването не само на животинските видове, но и на нас, хората.

 

Сродни публикации