Какво да направят биопроизводителите, неполучили плащане » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Какво да направят биопроизводителите, неполучили плащане

Акценти

  • Актуалната информация ще се предостави на ДФЗ

До 19 юни 2020 г. биопроизводителите, които не са получили плащане (изцяло или частично) по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2019 г., могат да подадат писмено уведомление до Министерство на земеделието, храните и горите чрез контролиращото си лице.

Това може да стане, ако неполученото плащане се дължи на несъответствие с данните в Електронния регистър на биологичните производители.

Информацията трябва да съдържа:

  • – име на оператор;
  • – ЕИК/ЕГН, УРН;
  • – дейност;
  • – обекти;
  • – основанието на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) да не извърши плащането.

Всички уведомления ще бъдат разгледани. При необходимост и обоснованост, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на корекции в Електронния регистър.

При липса на информация, относно основанията за неизвършено плащане, биопроизводителите могат да отправят запитване до ДФЗ чрез СЕУ.

Информацищ може да се намери и на електронната страница на фонда.

 

За автора

Сродни публикации