Какво ги очаква зимуващите земеделски култури през март » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Какво ги очаква зимуващите земеделски култури през март

Акценти

  • През този период значителна част от посевите с пшеница, зимували във фаза трети лист, ще встъпят във фаза братене

Високите за сезона температури през втората половина на февруари възобновиха вегетацията на голяма част от зимуващите земеделски култури.

През първото десетдневие на март агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури. Топлото време ще активизира вегетационните процеси при есенните посеви и овощните култури в полските райони на страната.

Очакваните валежи през десетдневието ще подобрят почвените влагозапаси в петдесетсантиметровия почвен слой и условията за развитие на зимните житни култури и зимната рапица.

През този период значителна част от посевите с пшеница, зимували във фаза трети лист, ще встъпят във фаза братене. При рапицата ще преобладава фаза розетка.

През второто десетдневие прогнозираните температури, около и малко под климатичните норми, ще ограничават развитието на земеделските култури. На места в Северна България и в западните райони, където не се изключват превалявания и от сняг, ще се наблюдава затихване и краткотрайно прекратяване на вегетацията при есенните посеви. В останалите райони на страната стойностите на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и зимната рапица.

През третото десетдневие на март се очаква подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенниците. В края на месеца при пшеницата ще преобладава фаза братене. При засетите в агротехнически срок зимни житни култури ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост.

През март при овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на плодните пъпки.

В края на третото десетдневие при костилковите видове (бадем, кайсия, праскова) в полските райони ще се наблюдава бутонизация и цъфтеж. Прогнозираните стойности на минималните температури през месеца, до минус 8°С, ще представляват опасност за напредналите в развитието си овощни култури встъпили във фазите бутонизация и цъфтеж.

Валежите през февруари, след продължителното зимно засушаване, допринесоха за преодоляване дефицита на влага при зимните житни култури в горните почвени слоеве.

Очакваните валежи през март, около и над нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия почвен слой.

През повечето дни от март прогнозираното динамично време, с чести валежи, ще възпрепятства провеждането на някои сезонни агротехнически мероприятия. По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките, на предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури, ще има в началото на месеца и през повечето дни от третото десетдневие. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчоглед в Южна България. В средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

 

За автора

Сродни публикации