Какви ще са сроковете в Наредба Н-18 » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Какви ще са сроковете в Наредба Н-18

Акценти

  • До 29 март 2019 г. собствениците на електронни магазини ще трябва да ги регистрират в НАП

Предстои да се проведе обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18

Негодуванието на бизнеса и изтъкнатите доводи във връзка с прилагането на Наредба Н-18 бяха чути. Заедно с това се удължиха и сроковете. Така всички търговци, които са или не са регистрирани по ДДС, използват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) ще имат време до края на месец септември, за да спазят изискванията заложени в Н-18. До 30 септември 2019 г. ще бъде позволена употребата на старите касов апарати. От НАП обясняват, че от началото на октомври ще бъде забранено едновременното използване в един търговски обект на касов апарат и софтуер за управление на продажбите, ако не са свързани.

Сроковете ще останат без промяна за лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите.

Фирмите, които имат ДДС регистрация и не използват СУПТО, а само касов апарат, ще трябва да го сменят или да модифицират. Това ще трябва да се случи в срок до 31 март 2019 г.

Компаниите, които не са регистрирани по ДДС и не използват СУПТО ще трябва да сменят или модифицират касовите си апарати. Срокът за това ще е до края на месец юни 2019 г.

Собствениците на електронни магазини, които са започнали дейността си преди 29 декември 2018 г. и получават плащания в брой или с банкови карти ще трябва да ги регистрират в НАП. Срокът за това е до 29 март 2019 г.

Също до края на март 2019 г. търговците на горива ще трябва да започнат да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата продавани от тях.

До края на месец юни 2019 г. търговците на горива ще са задължени да приведат в съответствие с нормативните изисквания и електронните си системи с фискална памет.

Престои публикуването за обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18. В него трябва да бъдат регламентирани новите срокове. Паралелно с това ще продължат срещите между експерти на НАП и представители на бизнеса. Целта им ще е да се изяснят всички проблемни текстове в Н-18.

Промените, които ще бъдат направени в Наредба Н-18, изменят сроковете по следния начин:

29.03.2019 г.

  • Чрез портала за електронни услуги на НАП собствениците на електронни магазини ще трябва да ги регистрират. Това ще е необходимо, ако са започнали дейност преди 29 декември 2018 г. и получават плащания в брой или с банкови карти.

31.03.2019 г. 

  • Лицата, които имат регистрация по ДДС и не използват СУПТО ще трябва да сменят или модифицират своите касовите апарати.
  • Във всяка касова бележка за гориво ще трябва да фигурира информация за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата.

30.06.2019 г. 

  • Лицата, които нямат регистрация по ДДС и не използват СУПТО ще трябва да сменят или модифицират касовите си апарати.
  • Собствениците на бензиностанции ще трябва да сменят електронните си системи с фискална памет.

30.09.2019 г. 

  • Всички търговци, регистрирани или не по ДДС, използващи СУПТО ще трябва да сменят или модифицират касовите си апарати. Те ще трябва да отговарят на изискванията разписани в Наредба Н-18. Предвидено е от 1 октомври 2019 г. софтуерът да управлява всички фискални устройства в търговския обект.

31.12.2019 г. 

  • Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД) ще трябва да ги приведат в съответствие с нормативните изисквания. ИАСТУД се използват предимно в големите търговски вериги.
 

Сродни публикации